Türkiye’de Hafızalaştırma

Başlama tarihi

01-01-2013

Bitiş tarihi

31-12-2013

Çalışma alanı

Hafızalaştırma

Web sayfası

http://www.memorializeturkey.com/tr/
turkiyedeHafizalastirma

http://www.memorializeturkey.com/tr

Türkiye’deki hafıza anıtları [memorial] projeleriyle ilgili bu bilgi derlemesi son 100 yıl içerisinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana haksızlığa uğrayan birçok grup ve birey tarafından oluşturulan olumlu hafızalaştırma örneklerinin altını çiziyor.

Bu proje, New York World Policy Institute [Dünya Politika Geliştirme Enstitüsü], merkezi ABD’nin Michigan eyaletindeki Kalamazoo şehrinde bulunan Fetzer Institute [Fetzer Enstitüsü] ve İstanbul merkezli Hafıza Merkezi’nin işbirliğiyle yürütülüyor. Proje, Türkiye’nin, baskı ve şiddetten daha barışçıl, demokratik bir geleceğe doğru ilerleyen diğer toplumlarla birçok ortak özellik paylaşmasından doğdu.

Proje ile ilgili ilk fikir, Hafıza Merkezi’nin Hafızalaştırma ile ilgili Aralık 2011’de düzenlediği ilk atölyeye katıldıktan sonra World Policy Institute üyesi Belinda Cooper tarafından önerildi. Bu ilk atölye çalışması sırasında da gündeme gelen hafızalaştırma ile ilgili çok sayıda soruyu ve hafızalaştırmanın insan hakları ve demokrasiye nasıl katkıda bulunabileceğini daha derinlemesine araştırmak amacıyla, Şubat 2013 tarihinde Mardin’de farklı politik, etnik ve dini gruplardan hafızalaştırma ile ilgilenen Türkiyeli katılımcıları bir araya getiren ikinci bir atölye düzenledik.

Bu atölyelere ayrıca zor ve tartışmalı tarihsel süreçlerle baş etmeye çalışan üç ülkeden, Almanya, İsrail ve Bosna’dan hafızalaştırma uzmanları davet ettik. Bu web sitesi bu atölyenin doğal sonucu olarak ortaya çıktı. İnkar edilen, bastırılan veya yanlış yorumlanan tarihsel olayları ele almayı amaçlayan Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki çok sayıda inisiyatif hakkında bilgi sağlıyor.

Bu çabalar tartışmalı olabilir ve çeşitli nedenlerle hepsi aynı derecede başarılı olmayabilir… Ancak tarihle yeni ve dürüst yollarla başa çıkmaya çalışma eyleminin kendisinin bile, tüm toplumsal grup ve halklara saygı duyulan ve seslerine kulak verilen daha demokratik ve adil bir topluma doğru atılan bir adım olduğuna inanıyoruz.

Proje websitesi içi tıklayınız.