Tarihsel Diyalog ve Geçmişle Yüzleşme için Bölgesel İşbirliği Ağı

Başlama tarihi

24-10-2013

Bitiş tarihi

Devam ediyor

Çalışma alanı

Tarihsel Diyalog, Bölgesel İşbirliği

Web sayfası

http://dealingwiththepast.org/

rnhdp

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, tarihsel diyalog ve geçmişle yüzleşme alanında bölgesel bir işbirliği ağı oluşturmak amacıyla Columbia Üniversitesi’nin İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü ile 2012 yılından bugüne verimli bir işbirliği yürütmektedir. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar bölgelerinden STK temsilcilerinin katıldığı bir tematik atölye ve bir yaz okulu programı düzenliyoruz. Bölgesel ağı şekillendiren Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü’nde yer alan Tarihsel Diyalog ve Hesap Verebilirlik için İşbirliği’ni (Alliance for Historical Dialogue and Accountability – AHDA) bir model olarak örnek alıyoruz.

Bu alanda bölgesel bir ağ oluşturmaya yönelik düzenlediğimiz ilk faaliyet 24-26 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Tarihsel Diyalog ve Uzlaşma Ağı isimli atölye çalışması oldu. Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Kıbrıs, Ermenistan, Lübnan, Hırvatistan, Filistin ve İsrail’den tarihsel diyalog, uzlaşma, hesap verebilirlik, barış, çatışma çözümü, insan hakları ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışan toplam 14 kurum temsilcisi katıldı. Bu ilk atölyenin sonucunda bu bölgeden akademisyen, aktivist ve STK çalışanlarını bir araya getirmeye yönelik Tarihsel Diyalog ve Geçmişle Yüzleşme için Bölgesel Ağ / Regional Network for Historical Dialogue and Dealing with the Past – RNHDP isimiyle bir bölgesel örgütlenmenin pratik adımları kararlaştırıldı. Bu adımlar şöyle sıralayabiliriz:

  • Websitesi: Ağ üyesi kurumlar ve çalışmaları hakkında bilgi verecek, faaliyetlerin duyurusunun yapıldığı bölgesel nitelikte bir websitesi 2014 yılında http://dealingwiththepast.org/ adresinde kuruldu . Söz konusu site bölgedeki çatışmalar hakkında bilgi vermenin yanı sıra, bölgede faaliyet gösteren ve ağın etkinliklerine katılmış olan sivil toplum kurumları hakkında da bilgiler içeriyor.
  • Tarihsel diyalog ve uzlaşma ile ilgili bir tematik atölye: Bölgesel ağ faaliyetleri kapsamında her sene düzenli olarak bir tematik atölye düzenlenmesine karar verildi. Bu atölyenin hedefi Orta Doğu ve Kafkaslar bölgesinden barış, çatışma çözümü, insan hakları ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışan STK’ların bilgi ve deneyim paylaştıkları bir tartışma ve işbirliği alanı yaratmak.  Bugüne kadar bu amaca yönelik “Truth Telling and Encounters: Dynamics in Sites of Dialogue” adıyla 15-16 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da bir toplantı düzenledik. Bu atölye hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda düzenleneyeceğimiz ikinci atölye ise “zorla kaybetmeler ve kayıplar” konusuna odaklanacak ve 27-28 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek.
  • Yaz okulu eğitim programı: Bölgesel işbirliği ağının temel bileşenlerinden biri de her sene bölge ülkelerden genç STK profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek bir eğitim programı. Geçtiğimiz iki senede iki kere düzenlediğimiz yaz okulunun program içeriği tarihsel diyalog ve geçiş dönemi adaleti üzerine kavramsal ve pratik tartşışma başlıklarından oluşuyor. 2015 ve 2016 tarihlerinde düzenlediğimiz iki yaz okulu programının detaylarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.