Zorla Kaybetmeler Veritabanı

Başlama tarihi

11-07-2013

Bitiş tarihi

Devam ediyor

Çalışma alanı

Belgeleme, Zorla Kaybetmeler

Web sayfası

http://www.zorlakaybetmeler.org/
zorla kaybetme-banner

http://www.zorlakaybetmeler.org

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, kuruluşuyla beraber çalışma alanını aşağıdaki başlıklar çerçevesinde, ‘Zorla Kaybetmeler’ olarak belirledi. Bu odaktaki çalışmalarımızın merkezini ise Zorla Kaybedilenler Veritabanı oluşturmaktadır. Bu veritabanında 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye’de zorla kaybedilenlerin verilerini toplamayı amaçlıyoruz.

Zorla kaybetme ilk Nazilerin uyguladığı bir terör/korkutma/bastırma stratejisi olarak ‘Gece ve Sis’ adıyla anıldı. Ne yazık ki dünyada 70’den fazla ülke bugüne kadar bu vahşet stratejisini sistematik olarak uyguladı.

Türkiye’de de devlet, bir savaş stratejisi olarak gözaltına aldığı yüzlerce insanı kaybetti. Kayıplar, özellikle de ‘zorla kaybetme’ olgusu, yarattığı toplumsal travmanın yanı sıra demokratik bir hukuk devleti açısından asla kabul edilemeyecek sonuçlar doğurdu. Türkiye’de hâlâ akıbeti belli olmayan yüzlerce kaybedilmiş insan var.

Böyle bir veritabanı çalışmasına başlamamızın en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’de zorla kaybetmeler olgusunun belgelenmesinin standartlaştırılması, bilgilerin merkezi bir yerde toplanması ve eksik kalan noktaların tamamlanmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyete geçirdiğimiz veritabanı bu anlamda diğer ülke örneklerinde de görülen veritabanı sistemlerinin bir benzeridir. Yöntem olarak kayıp yakınlarıyla gerçekleştirdiğimiz derinlemesine görüşmeler başta olmak üzere, farklı veri kaynaklarından doğrulatıp derleyerek giriş yaptığımız verilerin aynı zamanda yaygın bir şekilde dolaşıma sokulmasını hedefleniyoruz.

Veritabanı için tıklayınız.