Ekip ve Danışma Kurulu

 

Meltem Aslan
Direktör | meltem@hafiza-merkezi.org

Meltem Aslan Anadolu Kültür’ün direktörü, Hafıza Merkezi’nin kurucu üyesi ve direktörlerinden biridir. Aslan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. Daha sonra Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları ve Demokratikleşme programından aldığı ikinci yüksek lisans derecesi kapsamında tezini Türkiye’de devlet güvenliği adına yapılan ifade özgürlüğü ihlalleri üzerine yazdı. Son dönem çalışmalarında geçiş dönemi adaleti, geçmişle yüzleşme yöntemleri, kültür ve sanat aracılığıyla diyalog ve uzlaşma alanlarına odaklanan Aslan, son 10 yılda bunların yanı sıra yerel yönetimler ve kadın  çalışmaları alanlarında da TESEV ve Kadın Yurttaş Ağı Derneği (KAYA) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme alanında eğitim ve toplantılara katıldı, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde geçiş dönemi adaleti üzerine seminerler verdi.

Murat Çelikkan
Direktör | murat@hafiza-merkezi.org

Murat Çelikkan 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi.  Türkiye insan hakları hareketinde aktif olarak yer alan Çelikkan, İHD, Af Örgütü-Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucusu oldu ve yönetim kurullarında yer aldı. Kürt meselesi ve medya etiğiyle ilgili projelerde çalıştı. 2010 yılından bu yana Hafıza Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer alıyor.

 

Hafıza Çalışmaları Programı

Özgür Sevgi Göral
Program Yöneticisi | ozgur@hafiza-merkezi.org

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi kurucularından olan Özgür Sevgi Göral İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde erken dönem cumhuriyette çocuk suçluluğu ve ıslahevleri üzerine yazdığı tez ile master derecesini aldı. Doktora derecesini, 1990’lı yılların devlet şiddeti pratiklerinin iki örneği olan zorla kaybetmeler ve zorla göç üzerine Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’da (EHESS) yazdığı teziyle 2017 yılında aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli dersler veren Göral, 2009 yılından beri İstanbul Barosu üyesi. Göral aynı zamanda, 2012-2013 yıllarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda danışman olarak görev yaptı.

Gamze Hızlı
gamze@hafiza-merkezi.org

1980 yılında Mersin’de doğdu. Darüşşafaka Lisesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nde dersler aldı. Ocak 2005-Mart 2012 arasında Anadolu Kültür’de çeşitli projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanmasında görev aldı. Mart 2012’den beri Hafıza Merkezi‘nde dokümantasyon proje koordinatörü olarak çalışıyor.

Özlem Kaya
ozlem@hafiza-merkezi.org

1982 yılında Aydın’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktorasına devam etmektedir. Bir süre çevirmen olarak çalışan Kaya, çeşitli makale çevirilerinin yanında Tek Boyutlu Kadın kitabını da Türkçe’ye çevirdi. Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nde Türkiye’deki anayasa yapım süreciyle ilgili yarı zamanlı proje koordinatörü olarak çalıştı.

Hatice Bozkurt
mizgin@hafiza-merkezi.org

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans dersleri alıyor. İki yıla yakın Özgür Gündem gazetesinde editörlük yaptı. 2012 yılından bu yana Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nde Hafızalaştırma biriminde çalışıyor.

 

Hukuk Çalışmaları Programı

Emel Ataktürk Sevimli
Program Yöneticisi | emel@hafiza-merkezi.org

Hafıza Merkezi kurucularından olan Ataktürk Sevimli, 1988 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1989 yılından bu yana İstanbul Barosu üyesi. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak görev aldı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen eğitimlere öğrenci ve eğitimci olarak katıldı. Bu kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınların bir kısmına çalışmalarıyla destek sundu. Halen Hafıza Merkezi‘nde hukuk alanında program yöneticiliği görevini sürdürüyor.

Melis Gebeş
melis@hafiza-merkezi.org

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.  Eylül 2013’te aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programına başladı. Şu anda bu programda tez aşamasındadır. 2013 yılından bu yana Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nde cezasızlık çalışmaları proje asistanı olarak çalışıyor. Ocak 2015’ten beri İstanbul Barosu üyesi.

 

İletişim ve Savunuculuk Programı

Murat Çelikkan
Direktör | murat@hafiza-merkezi.org

Burcu Ballıktaş Bingöllü
burcu@hafiza-merkezi.org

1978 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Muhabirlik, yayıncılık, akademi ve sivil toplum alanlarında çeşitli araştırma ve AB projelerinde deneyimleri oldu. 2015 yılı itibariyle Hafıza Merkezi İletişim ve Savunuculuk Programı’nın projelerinde yer alarak ekibe katıldı.

Kerem Çiftçioğlu
kerem@hafiza-merkezi.org

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilgiler, yüksek lisans derecesini ise Essex Üniversitesi’nin İnsan Hakları Teori ve Pratiği programından almıştır. 2004’te tamamladığı lisans derecesinin ardından çeşitli kar amacı gütmeyen gönüllü ve profesyonel çalışmada görev aldı. Bu kapsamda Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Europa Nostra Türkiye ofisindeki profesyonel görevlerinin yanı sıra, hYd ve Asker Hakları İnisiyatifi’nin aktif gönüllü üyesidir.

 

Proje ve Fon Geliştirme

Meltem Aslan
Direktör | meltem@hafiza-merkezi.org

Enis Köstepen
enis@hafiza-merkezi.org

Enis Köstepen, Boğaziçi Üniversitesi’nde uluslararası ticaret ve sosyoloji, The New School for Social Research’te antropoloji eğitimi aldı. 2001 yılında Altyazı Aylık Sinema Dergisi‘nin, 2007 yılında Bulut Film’in kurucuları arasında yer alan Enis Köstepen, insan hakları, sosyal ve ekonomik değişim alanlarında akademik ve sivil toplum projelerinde çalıştı. Uyku Sonra (kısa film, 2004 ), Tarihe Şerh: Irak Dünya Mahkemesi (2007), Bahtı Kara (2009), Tepenin Ardı (2012), Hayatboyu (2013, ortak yapımcı) ve Abluka (2015) filmlerinin yapımcılarından olan Enis Köstepen, 2013 yılından beri Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi’nde de çalışmaktadır.

 

Danışma Kurulu

Meltem Ahıska
Celal Başlangıç
Ali Bayramoğlu
Yiğit Ekmekçi
Yılmaz Ensaroğlu
Yüksel Genç
Osman Kavala
Eren Keskin
Hüsnü Öndül