Gönüllü Çalışmaları

 

Hafıza Merkezi‘nin profesyonel çalışanlarıyla birlikte gönüllülerin üreteceği birikim bizim için önemli. Hafıza Merkezi olarak kurulduğumuz günden beri gönüllü stajyerlerle birlikte çalışmaya önem verdik. Gönüllüler programın çalışmalarına 4 aylık bir süre için dahil edilirler. Gönüllü stajyerlerin bu 4 aylık süre boyunca haftada 2 gün, 10.00-17.00 saatleri arasında ofiste olmaları gerekir. Gönüllü stajyerler hafta içi hangi günler geleceklerine ofiste çalışmaya başladıktan sonra program çalışanlarıyla birlikte karar verirler.

Başvuru ve Değerlendirme

Hafıza Merkezi 4 aylık staj programlarına yönelik düzenli stajyer çağrısı yapar, adayların başvurularını alır. Böyle bir çağrı yapıldığında başvuru ve değerlendirme sürecine dair detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Gönüllü Çalışma Dönemleri

Gönüllü staj başlamadan önce stajyerlere 1 gün süren bir eğitim verilir. Bu eğitim iki bölümden oluşur; önce geçiş dönemi adaleti kavramı, dünyada bu alanda üretilen yaklaşım, perspektif ve deneyimler ile Hafıza Merkezi’nin çalışmalarının bu kavramla ilişkisi aktarılır. İkinci bölümde ise somut olarak Hafıza Çalışmaları Programının çalışmaları örneklerle anlatılır.

Hafıza Merkezi Çalışma Alanları

Gönüllüler Hafıza Merkezi‘nin i) Hafıza Çalışmaları, ii) Hukuk Çalışmaları, iii) İletişim, ve Savunuculuk, iv) İşbirliği ve Kapasite Geliştirme programlarından oluşan çalışma alanı ekseninde staj programına kabul edilirler. Farklı birimlerde görev alan stajyerlerden farklı görevler beklenir. Bu görevlerin içeriği yapılan çağrılarda detaylı olarak belirtilir.