Komîsyonên Heqîqetê

Belgeyê daxin2006

Rule-of-Law Tools for Post Conflict States: Truth commissions

Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan a Netewên Yekbûyî

Vê Weşana bi taybetî li ser komîsyonên heqîqetê prensîb û nêzikahiyan nîşan dide, ji Netewên Yekbûyî û afirînerên polîtîkayê re mekanîzmayên lêgerînê pêşdixîne. Di wê rê de ji wan re dibe alîkar. Ew prensîbên ku di vê weşanê de derbas dibin, wekî bingeh di tecrûbeyên berê de û ev teknîk û mekanîzmayan ên mîsyonên Netewên Yekbûyî ên li Sierra Leone ya jî Tîmor Rojhilat hatine berhevkirin.