Ekopolitik

25/02/2015

Ekopolitik, 2005 yılında İstanbul’da kurulan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin yeniden kurgulanmasıyla doğan “Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği” çatısı altında faaliyet gösteren bir araştırma merkezidir. Ekopolitik, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup, çarpık algılamaların oluşturduğu sanal gerçekliğin ötesine geçerek karar verme organlarına yeni politika yapma imkanları geliştirmeyi, kamuoyunun da dünya siyaseti ve ulusal siyaset ile ilgili algılama ve anlayışlarına hakiki anlamda katkılar yapmayı amaçlamaktadır.

Misyonu:

http://www.ekopolitik.org/

http://www.ekopolitik.org/

  • Ülkenin kendi ve bölgesel refahına ilişkin olarak ekonomik ve sosyal dönüşümleri inceleyerek toplumsal barışın sürekliliğinin sağlanmasına yönelik sivil yapıya ve karar alıcılara analiz ve çözümler içeren seçenekler üretmek.
  • Türkiye toplumunda dönüşen dinamikler bağlamında yeni oluşan kavramlara karşı çözüm üretebilecek proje ve düşünce ekollerinin oluşumunu desteklemek. Ekonomik ve sosyal dönüşümleri inceleyerek, bunların Türkiye’de yaratacağı etkileri incelemek ve kamuoyu ile paylaşmak.

Danışmanlar: Politik Psikoloji alanının kurucusu olarak bilinen Emeritus Profesör Vamık Volkan, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Türkiye Şubesi Yönetici ve akamisyen Murat Belge, Ekonomist Murat Soycengiz, Siyaset Bilimci Deniz Ülke Arıboğan, İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı psikolog Ayla Yazıcı, eski ordu görevlilerinden Mete Yarar ve gazeteci Avni Özgürel ile Osman Bostan yer almaktadır.

Çalışma Alanları: Ekopolitik bünyesinde Ekonomi Masası, Uluslararası İlişkiler Masası ve Politik Psikoloji Masası olmak üzere 3 ana birim altında çalışmalar yürütülmektedir. Bu birimler haftalık raporlamalarının yanı sıra, çeşitli çeviriler ile Türkiye düşünce hayatına katkıda bulunmaktadırlar. Çalışmaların diğer bir ayağını oluşturan Ekopolitik Gündem Dergisi ise, 2010 yılı Mart ayında ilk sayısını çıkarttı.

Ekopolitik’in en kapsamlı ve önemli çalışması olarak adını duyuran ve ilk kez olarak 16 Kasım 2009 tarihinde Prof. Vamık Volkan’ın yönetiminde Ekopolitik tarafından İstanbul’da organize edilen Türkiye’nin Büyük Çatısı: Mezkur Meçhul Mesele çalıştayı, Türkiye’nin son dönemdeki en önemli gündem maddesi olan “demokratik açılım” perspektifinde temel toplumsal algılamalarımız üzerine Türkiye’nin önde gelen Türk ve Kürt kanaat önderlerini bir araya getiren bir zemin olmuştur. Bu çalıştayın sonuçları, 17 Kasım 2009 günü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Büyük Çatısı: Mezkur Meçhul Mesele” başlıklı konferans yoluyla kamuoyu ile paylaşıldı.