Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi

25/02/2015
www.sarmasik.org

www.sarmasik.org

Sarmaşık Derneği, son 20 senede Diyarbakır’a yönelen zorunlu göçün ve üretimsel anlamda geri kalmışlığın toplum üzerindeki etkilerini sosyo-ekonomik açıdan araştırmak, raporlamak ve özellikle dezavantajlı grupların (işsizler, kadınlar, çocuklar, engelliler) durumlarını iyileştirebilecek projeler uygulamak amacıyla Nisan 2006’da, Diyarbakır’daki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Sanayici ve İşadamları Dernekleri ve Meslek Birliklerinden 32 kurucunun bir araya gelerek kurduğu bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Hedefler: Merkezi hükümet başta olmak üzere yerel yönetimin ve de özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının bu mücadeleye katılımını sağlamayı ve bir bütün olarak Türkiye toplumunu, yoksullukla mücadele konusunda duyarlı hale getirmek. Yurttaşlar arası toplumsal dayanışmayı geliştirmek.

Çalışma Alanları: Kent yoksulluğu, sosyal politika, kalkınma

Çalışma Yöntemleri: Maddi destek, eğitim desteği, araştırma

Projeler: Kent Yoksulluk Haritası Projesi, Gıda Bankası Projesi, Çocuk Eğitimi Destek Programı (110 çocuğa eğitim, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik destek,) Meslek Edindirme Kursu Projesi, Kadın Sağlığı Projesi, Doğalgaz Teknolojileri İstihdam Projesi, Yoksulluk Konferansı, Aile Sağlığı Projesi (TAP Vakfı ile 1 sene boyunca).

Adres: Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Aydın Şelale Evleri B-7 Blok Kat: 5 No: 11 Bağlar/Diyarbakır
E-posta: bilgi@sarmasik.org