Tarih Vakfı

25/02/2015

1991 – 2004 döneminde kullanılan tam adıyla Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih  Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve  çevrelerden gelen aydınların ortak bir girişimidir. Vakıf Girişim Kurulu’nun  çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991’de kurulmuştur.

Hedefleri: Tarih Vakfı, Türkiye’de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı  amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı,  Türkiye toplumunun tarihe bakışına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve  tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin  katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma alanları: yerel tarih, sözlü tarih, kültürel miras, arşivcilik,  kütüphanecilik, müzecilik ve yayıncılıktır.

Çalışma yöntemleri: araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile  basılı yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları,  tarih alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik,  bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yapar,  yaptırır ve/ya da yapılmasını destekler.

Proje örnekleri:

  • Ders Kitaplarında İnsan Hakları I ve II projeleri (ilk ve orta öğretim  okullarında kullanılmak üzere sosyal bilgiler, tarih ve devrim tarihi kitapları  üretilmesi planlanıyor)
  • Mardin’in insan manzarası projesi
  • Cumhuriyet döneminde Kürtler ile ilgili kitaplar yayımlama
  • Kürt Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı
  • “Hikayemi dinler misin?” projesi
  • Dersim ’38 sözlü tarih projesi
  • İnsan hakları ve eğitim alanında faaliyet gösteren STK’lar ve MEB ile Diyalog Toplantıları
  • Dünyanın diğer yerlerindeki eğitim müfredatı dönüşümlerinin tartışıldığı uluslararası sempozyumlar