Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

25/02/2015

Bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezi.

Hedefler:   Türkiye’nin demokratikleşme sürecindeki temel sorun alanlarını tespit etmek ve bu alanlarda araştırmalar ve raporlar yoluyla toplumsal bir tartışma zemini oluşturmak, , Türkiye’de toplumun, demokratik sürecin ayrılmaz bir parçasına dönüşmesine yardımcı olmak ve bu değişim sürecinde sivil toplumun daha aktif bir rol oynamasını sağlamak, Türkiye’de açıklık ve saydamlığın geliştirilmesini teşvik etmek, bu konularda kamuoyunun bilinç kazanmasına yardımcı olmak, Türkiye’nin AB tam üyeliğine uyum sürecinde yasal, yapısal ve kurumsal reformları teşvik ve takip etmek; Türkiye / AB / Batı dünyası ve küresel ortak hareket noktalarını tartışmak,  Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki (Güney Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu ve Akdeniz, Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Kafkaslar) rolünü teşvik etmek

Çalışma alanları: Demokratikleşme Programı, Dış Politika Programı, İyi Yönetişim Programı

Çalışma yöntemi: araştırma, yayın, panel, kapasite arttırma, savunuculuk, tanıtım faaliyetleri

Projeler ve yayınlar:

Proje: Ülke İçinde Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlık Haklarının Tesisi ve Toplumsal Rehabilitasyon (2004)

Rapor: Türkiye’de Ülke İçinde Yerinden Edilme Sorunu: Tespitler ve Çözüm Önerileri, Tamer Eker v.d. (2005)

Proje: Yerinden Edilenlerin Sorunlarını Çözmek: Katılımcı bir Modelden Empatiye Dayalı bir Diyalog Kültürüne (2006)

Proje: BM Genel Sekreteri Yerinden Olmuş Kişiler Eski Özel Temsilcisi Francis Deng’in Tavsiyelerinin İzlenmesi (2005-2006)

Kitap: Doğu ve Güneydoğu’da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler, Orhan Kurmuş v.d. (2006)

Konferans: Türkiye’de ve Dünyada Yerinden Edilme (2006)

Proje: Van Eylem Planı İzleme (2007-2009)

Kitap: “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası, Dilek Kurban v.d. (2008)

Rapor: Güvensizlik Mirasının Aşılması: Devlet ve Yerinden Edilmiş Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru, Dilek Kurban,Ayşe Betül Çelik, Hatice Deniz Yükseker (2008)

Rapor: Kürt Sorunu’nun Çözümüne Dair bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler (2008)

Proje: Sessizlik Bulutunu Dağıtmak: Yerinden Edilmişlik Hikâyeleri Üzerinden Barışçıl Bir Ulusal Diyalog Yaratmaya Doğru (2009-2010)

Kılavuz: Zorunlu Göç Mağdurlarına Destek, Hizmet ve Yardım Veren Kişi ve Kuruluşlar için Yol Gösterici Kılavuz, Pınar Önen Süren v.d. (2008)

Uluslararası Konferans: Türkiye’de Zorunlu Göç: Hükümet Politikaları (2009)

Rapor: Türkiye’de Yerinden Edilme Sorununa Kalıcı bir Çözüm Mümkün mü? Van Eylem Planı’nın Değerlendirmesi, Deniz Yükseker ve Dilek Kurban (2009)

Proje: TESEV’in “Kürt Sorunu’nun Çözümüne Dair bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler” raporunu tartışırken (2009-2010)

Rapor: Kürt Sorununa Çözüm İçin Gereken Hukuki Düzenlemeler: Hükümete Öneriler, Dilek Kurban ve Yılmaz Ensaroğlu (2010)

Konferans Tebliğleri: Türkiye’de Zorunlu Göç: Hükümet Politikaları (2010)

Adres: Bankalar Caddesi, Minerva Han, No.2, Kat.3, Karaköy, İstanbul, 34420
Telefon: (212) 292 89 03
Faks: (212) 292 90 46
E-mail: info@tesev.org.tr