Uluslararası STK’lar

25/02/2015

International Coalition of Sites of Conscience

Vicdan Mekanları Uluslararası Koalisyonu, geçmişin hafızasını taşıyan mekanları sivil toplumu teşvik eden mekanlara dönüştürmeyi öncelikli amaç edinen dünya çapındaki tek ağ. Devamı

DOCUMENTA – Center for Dealing with the Past

2004 yılında, Centre for Peace, Non- Violence and Human Rights Osijek, Centre for Peace Studies, Civic Committe for Human Rights ve Croation Helsinki Commitee, geçmişle yüzleşme sürecine destek olmak, savaşla ilgili hakikatleri gün ışığına çıkarmak ve tartışma zeminini, gerçekler üzerindeki uyuşmazlıklardan yorumlar üzerinde dialoga taşımak üzere Documenta’yı kurdu. Devamı

The School for a Culture of Peace (ECP)

The School for a Culture of Peace, 1999 yılında barış kültürü çalışmaları yürütmek amacıyla kuruldu. Devamı

International Center of Transitional Justice (ICTJ)

2000 yılının Nisan ayında, yirmibeşe yakın hukukçu, insan hakları savunucusu ve aktivistinin geçiş dönemi adaletine katkı sunmayı tartıştıkları bir toplantıda ortaya atılan fikrin ardından, ICTJ, 2001’de New York’da kuruldu. Merkezin çalışmaları şu anda 20 ülkeyi kapsamaktadır. Devamı

Berghof Conflict Research

Berghof Conflict Research, 1993’te Almanya’da kurulan, çatışma araştırmaları ve barış politikası üzerine çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur. Devamı

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

1979 yılında Arjantin’de diktatörlük döneminde kurulan CELS, çalışmalarına tutuklu/ kayıp yakınları için hukuki yardım ve danışmanlık yaparak başlamış ve 1983’ten sonra CONADEP’in (Kayıplar üzerine Ulusal Komisyon) ve mahkemelerin hak ihlallerini belgelemesi sürecinde sıklıkla başvurulan bir kurum olmuştur. Devamı

The Institute for Justice and Reconciliation (IJR)

IJR, 2000 yılında, Güney Afrika’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun kurulmasının ardından kuruldu. Devamı

International Center on Nonviolent Conflict

The International Center on Nonviolent Conflict , bağımsız kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Kurum, sivil- tabanlı ve antimilitarist stratejilerin geliştirilmesi ve insan hakları, demokrasi ve adalet mücadelesinde kullanılması için çalışmalar yürütür. Devamı

Healing through Remembering

Healing Through Remembering, farklı siyasi perspektiften insanların Kuzey İrlanda’daki çatışmanın mirasıyla yüzleşmek için bir araya geldiği kapsamlı bir projedir. Devamı

Center for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)

CSVR, Ocak 1989’da “Project for Study of Violence” adıyla kuruldu. CSVR kuruluşundan beri, sosyologlar, psikologlar, kriminologlar, toplum çalışanları, avukatlar, eğitimciler, tarihçileri bir çatı altında toplayan çok disiplinli bir merkez olarak işlev görmekte. Devamı

Peacemakers Trust

Peacemakers Trust, 1999’da Kanada’da kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. Devamı

The Center for Restorative Justice

Simone Fraser Universitesi’nin Kriiminoloji bölümüne bağlı olarak kurulmuş bir inisiyatif. Çatışmanın toplum için büyütücü ve öğretici olabileceği düşüncesinden hareket ediyor. Bireylerin çatışmaların çözümüne katkıda bulunabilecekleri/ve bulunmaları gerektiğine inanıyor. Devamı

The Argentine Forensic Anthropology Team (EAAF)

The Argentine Forensic Anthropology Team (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF) forensik antropoloji ve arkeoloji gibi forensik (adli) bilimleri kullanarak başta Arjantin olmak üzere dünyadaki insan hakları ihlalleri üzerine araştırmalar yürüten kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1984 yılında kurulmuştur. Devamı