Center for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)

25/02/2015
www.csvr.org.za

www.csvr.org.za

Center for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Ocak 1989’da “Project for Study of Violence” adıyla kuruldu. CSVR kuruluşundan beri, sosyologlar, psikologlar, kriminologlar, toplum çalışanları, avukatlar, eğitimciler, tarihçileri bir çatı altında toplayan çok disiplinli bir merkez olarak işlev görmektedir.

Hedefleri: Demokrasinin, insan haklarının, sosyal adaletin, eşitliğin ve insan güvenliğinin olduğu daha barışçıl toplumların oluşumuna destek olmak. Şiddetin olmadığı toplumların inşasına katkı sağlamak ve sürdürülebilir barış ve uzlaşıma katkıda bulunmak.

Çalışma alanları: Kadın hakları, çocuklar, ceza adaleti, geçiş dönemi adaleti

Çalışma yöntemi: araştırmalar, hak savunuculuğu, çeşitli müdahaleler ve başka organlarla (devlet-stk-uluslararası ortaklar vs) işbirlikleri kurmak

Proje örnekleri:

  • Güney Afrika’da Toplum Merkezli Uzlaşım ve Barış İnşa Çalışmalarının Güçlendirilmesi: Projenin amacı, CSVR ve Güney Afrika’da uzlaşım ve barış inşa odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları arasında stratejik ortaklıklar kurarak, karşılıklı kapasite gelişimini ve bilgi alışverişini ve toplum merkezli şiddet önleyici çalışmaların artmasını sağlamak. Çalışma yapılan ülkeler; Zimbabwe, Angola ve Mozambique.
  • Safe Start (Güvenli Başlangıç): Projenin hedefi, çocukların maruz kaldıkları şiddet hakkında konuşabilmelerini sağlamak. Bu amaçla, çocuklarla spor, tiyatro, satranç gibi bir çok aktivite düzenleniyor.
  • Güvenli Topluluklar Oluşturmak: Güney Afrika’da Cinsiyet Bazlı Şiddetle Mücadele Eden İnisiyatiflerin Güçlendirilmesi: Güney Afrika’da Cinsiyet Bazlı Şiddete dikkat çekmeyi amaçlayan bu proje kapsamında, Gauteng ve Limpopo komüniteleriyle pilot çalışmalar gerçekleştirilecek.