DOCUMENTA – Center for Dealing with the Past

25/02/2015
www.documenta.hr

www.documenta.hr

2004 yılında, Centre for Peace, Non- Violence and Human Rights Osijek, Centre for Peace Studies, Civic Committe for Human Rights ve Croation Helsinki Commitee, geçmişle yüzleşme sürecine destek olmak, savaşla ilgili hakikatleri gün ışığına çıkarmak ve tartışma zeminini, gerçekler üzerindeki uyuşmazlıklardan yorumlar üzerinde dialoga taşımak üzere Documenta’yı kurdu.Documenta, amaçlarına ulaşmak için; kurucu kurumlarıyla, kayıp aileleri dernekleriyle, sivil inisiyatiflerle, devlet kurumlarıyla, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yerel yönetimlerle, akademik kurumlarla, dini kurumlarla, medyayla ve ilgili kişilerle işbirliği yapan bir kurumdur.

Hedefleri: Documenta’nın kurulmasının ana hedefi; savaş suçları verilerinin çarpıtılması, 1941-2000 yılları arasında savaşın sebep oldukları ve bunların Yugoslavya’nın yakın geçmişine ve Yugoslav sonrası topluluklara etkisi hakkındaki büyük sessizliğin dağılması için çalışmalar yürütmektir. Geçmişle yüzleşme konusunda sivil toplum arasında dialogu arttırmayı ve hukuki inisiyatiflerin bu konuda çalışmasını sağlamayı amaçlar.Çalışma alanları: Documenta, sivil toplum dialogu ve kamu politikaları; dökümantasyon; hukuki pratik ve standartların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütür.Çalışma yöntemi: savaş suçları ve savaşla ilişkili olaylar hakkında materyal toplamak, kişisel anılar ve insan hakları kurumlarının işlerinin duyulması ve toplanması için çalışmalar yürütmek, eğitimler, dava takibi, raporlar hazırlamak.Proje örnekleri:

  • Personal Memories: (Bireysel Anılar) Bireysel savaş deneyimlerini duymak ve birçok olayın kaydını yapabilmek amacıyla yürütülen projede, sözlü tarih metodlarıyla mülakatlar yapılıyor. Proje, savaş mağdurlarının anılarının korunabildiği ve gelecek nesillere aktarılabileceği  bir platform platform oluşturmayı hedefliyor.
  • Culture of Memory – Study Visits to Sites of Memory: ( Hafıza Kültürü – Hafıza Mekanlarına İnceleme Gezileri)Proje kapsamında, Hırvatistan’da ve çevre ülkelerde savaş döneminde travmatik olayların yaşandığı yerlere eğitim amaçlı ziyaretler düzenleniyor. Böylece, o bölgelerin kendi tarihleri hakkında bilgi sahibi olması ve hatırlama ve geçmişle yüzleşme üzerine bir kültürün gelişebilmesi amaçlanıyor.
  • RECOM Koalisyonu: Sivil Toplum Kuruluşlarının birleşerek kurdukları bu bağımsız komisyon, savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve kayıpları bölgesel düzeyde araştırabilmek için kurulmuştur.Sırbistan, Hırvatistan, Bosna- Hersek gibi birçok ülkeden üyeleri bulunmaktadır.