International Coalition of Sites of Conscience

25/02/2015

New York – ABD | www.sitesofconscience.org

Vicdan Mekanları Uluslararası Koalisyonu, geçmişin hafızasını taşıyan mekanları sivil toplumu teşvik eden mekanlara dönüştürmeyi öncelikli amaç edinen dünya çapındaki tek ağ. 47 ülkedeki 260 Vicdan Mekanının üyesi olduğu bu ağ, her yıl güncel insan hakları ve demokrasi sorunlarına tarihten dersler çıkartarak müdahale etmeye çalışan on milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Farklı çevrelerden insanları bir araya getiren etkili katılımcı programlarıyla Koalisyon, geçmişi günümüze bağlayan ve hafızayı sivil müdahaleye dönüştüren küresel bir hareket yaratıyor.

Toplumsal hafıza mekanlarını sivil hareket alanlarına dönüştürmenin barış kültürünün yerleşmesine ve evrensel insan haklarının temellenmesine katkıda bulunacağına inanıyor. Vicdan Mekanlarının, içinde bulundukları toplumların tarihsel olaylarını hassas güncel sorunlarla ilişkilendirmek için, cesur, etkili ve orijinal programlar geliştirmelerine destek oluyor. Ve tüm dünyadaki benzer çabaları birbiriyle ilişkilendirerek “Bir Daha Asla!” şiarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Bu amaçla:
• Vicdan Mekanlarının program oluşturma ve geliştimesine maddi destek sunuyor.
• Farklı kesimler arasında diyalog yaratılması için model sunuyor ve Vicdan Mekanlarının kendi projelerini geliştirmeleri için teknik destek veriyor.
• Hafıza inisiyatiflerinin barışın tesisine ve geçiş dönemi adalet mekanizmalarına katkısı konusunda savunuculuk çalışmaları yapıyor.
• Yeni teknolojilerden yararlanarak dünyanın farklı yerlerindeki üyeleri birbiriyle ilişkilendiriyor ve Vicdan Mekanları ağları oluşturarak ortak amaçlarını birlikte savunmalarına zemin hazırlıyor.

Mekanlar, bireyler ve inisiyatifler olarak biz, insanların geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurarak daha adil ve insani bir gelecek tasavvur etmeleri ve bu tasavvurlarını hayata geçirebilmeleri için hafıza mekanlarının gücünü harekete geçiriyor.

Vicdan mekanları nelerdir?
Vicdan Mekanları müzeler, tarihi mekanlar, anıtlar ve hafıza inisiyatifleri gibi
• Mekan üzerinden tarihi yorumlayan
• Önemli toplumsal sorunlar üzerinde diyalog geliştirecek programlar içeren
• İnsani ve demokratik değerleri teşvik eden
• Ele aldığı tarihi olaylara kamuoyunun müdahil olması için olanaklar yaratan
hafıza alanlarıdır.

Constitution Hill (Güney Afrika), Lower East Side Tenement Müzesi (ABD), Terezín Anıtı (Çek Cumhuriyeti), Tuol Sleng Soykırım Müzesi (Kamboçya), ve Villa Grimaldi Barış Parkı (Şili) Vicdan Mekanlarına örnek olarak sayılabilir. Nazi katliamından soykırıma ve New York’taki göçmen hayatına kadar farklı geçmişlere tanıklık etseler de bütün Vicdan Mekanları gibi toplumsal hafızayı canlı tutarak bugünün insanlarını harekete geçirmeyi hedeflerler.