The Institute for Justice and Reconciliation (IJR)

25/02/2015
ijr-logo

http://www.ijr.org.za/

IJR, 2000 yılında, Güney Afrika’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun kurulmasının ardından kuruldu.

Hedefleri: Diktatörlükten demokrasiye geçiş sürecince öğrenilen derslerin teminatını sağlamak ve çatışma sonrası uzlaşma ve adalet ortamını sağlamak için yaptırımlarda bulunmak.

Çalışma alanları: Afrika’da Geçiş Dönemi Adaleti; siyasi analiz; uzlaşma ve yeniden inşa süreci

Çalışma yöntemi: Araştırma ve analiz; çatışma sonrası topluluklarda uzlaşma ve yeniden inşa sürecine yaptırımlarda bulunmak; eğitim kaynakları ve eğitimler hazırlamak; sivil toplumda dialog kurmak ve yasal düzenlemelere müdahalede bulunmak.

Önemli projeleri:

  • Africa Geçiş Dönemi Adaleti Araştırma Ağı: Bu konudaki kaynaklara ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ulaşmak için hazırladıkları bir websitesi var. Buradan ulaşabilirsiniz: http://www.transitionaljustice.org.za
  • Hafıza, Sanat ve Kültür Projesi: Proje, mezun olmuş gençler, eğitimciler, sanatçılar gibi grupları bir araya getirerek, hikaye anlatımı, müzik ve film gibi sanat formlarıyla “dışarıda bırakılma” ve “dahil olma” gibi konuları sosyal bağlılık perspektifinden incelemektedir. Bu süreçlerin sonunda, resmi ve gayriresmi kurumlarda kullanılmak üzere bir çok eğitim metaryeli hazırlanmakta ve okullara, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilmektedir.
  • Toplumsal İyileştirme Projesi (2009-): Yuvarlak masa toplantıları, grup tartışmaları, sözlü tarih ve hafıza inisiyatifleri ve kamusal toplantılar yöntemleriyle, sosyo-ekonomik ve siyasi koşullardan ötürü bölünmüş olan grupların arasında yapıcı bir diyalog oluşturmayı amaçlayan ve grupların adalet ve uzlaşma alanındaki kapasitelerini geliştirmek için çalışmalar gerçekleştiren bir proje.