The International Center on Nonviolent Conflict

25/02/2015

http://www.nonviolent-conflict.org

The International Center on Nonviolent Conflict , bağımsız kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Kurum, sivil- tabanlı ve antimilitarist stratejilerin geliştirilmesi ve insan hakları, demokrasi ve adalet mücadelesinde kullanılması için çalışmalar yürütür. Devlet ve devlet tabanlı kurumlardan ve baska kuruluşlardan fon ve kontrat kabul etmez. Kurucu aile tarafından finanse edilmektedir.

Hedefleri: İnsan hakları, demokrasi ve adaleti tüm dünyada savunmak; sivil tabanlı, anti- militarist stratejilerin savunuculuğunu yapmak ve bunlar  için benzer perspektif sahibi eğitim kurumları ve kuruluşlarla işbirliği yaparak  katalizör görevi görmek.

Çalışma alanları: Sivil toplumu eğitme, politika ve medyayı etkileme, aktivistleri eğitme.

Çalışma yöntemi: Eğitim programları, konferanslar, medya kanalları.

Önemli projeleri:

Dünyadaki pasif eylem hareketleri ve kampanyalarını takip etmek için:

http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/movements-and-campaigns-summaries