The School for a Culture of Peace (ECP)

25/02/2015

http://escolapau.uab.cat/

 

The School for a Culture of Peace, 1999 yılında barış kültürü çalışmaları yürütmek amacıyla kuruldu.

Hedefleri: Barış kültürünün oluşmasını ve uygulanmasını sağlamak, çatışma, barış süreçleri, savaş sonrası rehabilitasyon, insan hakları, diplomasi, barış için sanat ve eğitim alanlarında araştırmalar yürütmek. Barış kültürünü yayacak ve deneyimleyecek insanları eğitmek.

Çalışma Alanları: İnsan hakları, çatışma ve barış süreçleri çözümü, eğitim, silahsızlanma ve silahlı çatışmayı önleme.

Çalışma Yöntemi: Eğitim materyallleri hazırlama, haberlerin takibi, belge toplama, yayınlar, araştırmalar

Proje Örnekleri:

  • Kolombiya Programı (2000): Kolombiya’daki barış inşa inisiyatiflerinin bilincini arttırmak ve barış inşası stratejilerine akademik destek vermek amacıyla hazırlanan bu program, günlük haberlerin taranması, belgelerin toparlanması, eğitim materyallerinin hazırlanması gibi etkinlikleri kapsıyor.
  • Barış için Eğitim: Autonomous University of Barcelona ile 2002’den beri ortak olarak yürütülen programda, gençler ve eğitimciler gibi gruplar ile atölye çalışmaları düzenleniyor ve eğitim metaryelleri hazırlanıyor.
  • Alert!: Kurum, 9 yıldır “Alert: Report on Conflicts, Human Rights and Peacebuilding”(Alert: Barış İnşası, İnsan Hakları ve Çatışmalar Üzerine Rapor) adlı bir yıllık rapor hazırlıyor. Raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz:http://escolapau.uab.es/img/programas/alerta/alerta/alerta10i.pdf

Çatışma ve Barış’ın inşası üzerine hazırladıkları veri tabanına buradan ulaşabilirsiniz:http://escolapau.uab.es/english/alerta/index.php