Hak Savunucuları için sessizkalma.org açıldı!

Dünyada giderek yaygınlaşan şekliyle otoriterleşme eğilimi gösteren ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, sivil alanın daralmasını her zamankinden çok konuşur olduk. Bu olgunun Türkiye’deki yansımaları bir bütün olarak sivil toplum çalışmalarının ve özelde de insan hakları mücadelesinin kriminalize edilmesi; ifade, örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğünün kısıtlanması; insan hakları savunucularının çeşitli şekillerde yargısal veya yönetsel tacize uğraması, haklarında hedef gösterici kampanyalar yapılması ve yalan haberlere yer verilmesi olarak gözleniyor.

İnsan hakları savunucularının çalışmaları nedeniyle hedef haline getirildiği böylesi bir ortamdan hareketle, Eşit Haklar İçin İzleme DerneğiHakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Hollanda Helsinki Komitesi olarak bizler 2018 yılından beri Türkiye’de insan hakları savunucularının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz.

Bu ortak çalışmamızın bir ürünü https://www.sessizkalma.org/. Bu site ile amacımız, öncelikle Türkiye’de risk altında çalışmalarını sürdüren insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı yargılama ve soruşturmaları, insan hakları kurumlarının uğradığı baskıları görünür kılmk, alana ilişkin güncel bilginin yaygınlaştırmak. Sitede çalışmamız kapsamında izlediğimiz temel davalara ilişkin özetlere ve dava takvimine ulaşabilir, yeni gelişmeleri haberler bölümünden izleyebilir, durumlarını yakından takip ettiğimiz insan hakları savunucularının portrelerini inceleyebilirsiniz.

Ayrıca insan hakları savunucularına ilişkin referans belgelere, kaynaklara ve yayınlanmış güncel raporlara da web sitesinin ilgili bölümlerinden erişebilirsiniz.

Son olarak da tüm dünyada insan zor koşullarda çalışmalarını yürüten insan hakları savunucuları için oluşturulmuş destek programlarına ilişkin bilgi sağlayabilirsiniz.