CHP Sur Raporu

24/04/2016

chp_surraporu21.03.2016 tarih ve 2016/8659 sayılı karar ile Diyarbakır ili Sur İlçesi’nde bulunan 16 mahalle ve Yenişehir İlçesi’nde bulunan 2 mahalle olmak üzere toplam 18 mahallede kamulaştırma kararı verilmiş; bunun sonucu olarak da  6642 parsel kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırılan parseller arasında kamu kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait yapılar olduğu gibi, UNESCO tarafından koruma altına alınmış tarihi ve kültürel miras niteliğinde olan ibadethane, mesken ve çeşitli ticari alanlar da bulunmaktadır.

Diyarbakır’dan sorumlu MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Veli AĞBABA, Diyarbakır’dan sorumlu olan; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati YILMAZ ve Ankara Milletvekili Murat EMİR ile İstanbul Milletvekili Gülay YEDEKÇİ, İstanbul Milletvekili Didem ENGİN ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Saniye BARUT’tan oluşan inceleme heyeti, 14.04.2016 ve 15.04.2016 tarihlerinde Bakanlar Kurulu kararı ile “acele kamulaştırma” kararı verilen yerlerde incelemeve temaslarda bulunmuştur. Rapor, heyetin iki günlük ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşme ve incelemeler sonucu ulaştığı tespitleri yansıtmaktadır.