Cizre Ziyareti Raporu (4-12 Eylül 2015)

18/09/2015

ttbŞırnak’ın Cizre ilçesinde 4 Eylül-12 Eylül 2015 tarihleri arası gerçekleşen sokağa çıkma yasakları sonrası 18 Eylül 2015 tarihinde incelemelerde bulunmak üzere ilçeyi ziyaret eden Türk Tabipleri Birliği (TTS) heyeti, Dr. Celal Canpolat (Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri), Dr. Coşkun Ova Şeyhoğlu (TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu), Dr. Nilay Etiler (TTB Merkez Konseyi), Dr. Nuri Seha Yüksel (TTB Aile Hekimliği Kolu), Dr. Raşit Tükel (TTB Merkez Konseyi), Dr. Şeyhmus Gökalp (TTB Merkez Konseyi) ve Dr. Ümit Biçer (Adli Tıp Uzmanları Derneği) oluşmuştur. Heyet sağlık çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının durumunu yerinde görmek, toplum sağlığı sorunlarının tespit etmek amacı ile gerçekleştirdiği bu ziyarette Cizre Devlet Hastanesi’nde başhekim ve diğer hastane hekimlerinin yanı sıra sağlık emekçileriyle ve gönüllü-görevli gelen hekimlerle;  Cizre Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, eczacılar, Şırnak Tabip Odası Cİzre Temsilciliği, Cizre Belediyesi Bîşeng Halk Sağlılığı Merkezi,  Cizre 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi yetkilileriyle görüşmüştür.