Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı

01/02/2015
İlgili dosyayı indir

2014

Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

T.C. Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

 

“Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı” adıyla sunulan “Çerçeve Yasa” çözüm süreci çerçevesinde hazırlanan ilk mekanizmalardan birini temsil ediyor.

Yasa ile çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları alma yetkisinin Bakanlar Kurulu, çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyon ve sekreterya çalışmalarının ise Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.

Kanuna göre çözüm süreci çerçevesinde yürütülen çeşitli düzlemlerdeki faaliyetleri yürüten görevlilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Hafıza Merkezi yasa tasarı metnini aynı zamanda İngilizce’ye çevirmişti.