Diyarbakır Kadın Aile Sorunları ve Çözüm Önerileri

01/12/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Esra Elmas

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD)


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Temmuz 2015 itibariyle başlayan çatışmalı sürecin yarattığı tahribatı kadınların gözünden aktarma, anlama ve yaşanan sorunlara çözüm bulma amacını taşıyan bu rapor, Diyarbakır İş Kadınları Derneği’nin (DİKAD) yürüttüğü “Diyarbakır Kadın Aile Sorunları ve Çözüm Önerileri Projesi” kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hazırlanmış.

Raporda yer alan değerlendirmeler, Sur’da çatışmaların en yoğun yaşandığı ve sokağa çıkma yasaklarının en uzun sürdüğü altı mahalle olan Hasırlı, Dabanoğlu, Cevatpaşa, Fatihpaşa, Alipaşa ve Savaş’ta yaşayan 108 kadın ile yapılan anket ve 50 kadınla gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlara dayandırılıyor.

Görüşülen kadınların yaşadıkları problemleri sosyal, ekonomik, kültürel ve sembolik sermaya türlerine göre analiz etmeyi esas alan raporun son kısmında, yaşanan mağduriyetlerin boyutları ile tazmini arasındaki eşitsizliğe dikkat çekilerek acil ihtiyaçlar ve ekonomik kayıpların giderilmesine dönük çözüm önerileri sıralanıyor.