Hukukçuların Cizre Ziyareti Çerçevesinde Oluşturulan Ön Rapor

29/03/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Asrın Hukuk Bürosu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Ön rohdonraporapor 14 Aralık 2015-02 Mart 2016 tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşam hakkı başta olmak üzere meydana gelen hak ihlallerine ilişkin kamuoyuna genel hatlarıyla ve güncel durumu içerir bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporlama ve belgeleme faaliyeti, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Asrın Hukuk Bürosu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı çalışanı avukatlar tarafından, Cizre’de yaşayan mağdurların/tanıkların beyanından ve bizzat tanık olunanlardan yola çıkılarak yürütülmüş, sadece spesifik gruplar (kadınlar, çocuklar) ve olay özelliklerini tarifleyebilecek sınırlı sayıda örnek olaya yer verilmiştir.