Kaybedilen ve Görünmeyen: Zorla Kaybetmenin Kadınlar Üzerindeki Süregiden Etkisini Açığa Çıkarmak

13/12/2017
İlgili dosyayı indir

2015

The Disappeared and Invisible: Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearances on Women

Polly Dewhirst ve Amrita Kapur

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

International Center for Transitional Justice (Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi - ICTJ)


Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi (ICTJ) tarafından hazırlanan bu rapor, 31 ülkede zorla kaybetme suçundan hem kaybedilen hem de kaybedilenin yakını olarak kadınların nasıl etkilendiğini inceliyor. Kadınların hemen her kültürde çeşitli ayrımcı yasa ve uygulamalar nedeniyle onarım ve destek arayışlarında ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldığını tespit eden rapor, bunun karşısında geçiş dönemi adaleti mekanızmalarının kadınların özel ihtiyaçlarını gözeten ortak stratejilerini gözden geçiriyor. Dünya örneklerinden çıkarılacak dersler bağlamında bir dizi öneriye de yer verilen rapora göre hakikat komisyonları, yargılamalar ve tazminatlar gibi önlemleri uygularken kadın deneyimlerinin dikkate alınması hala büyük ihtiyaç olarak kendisini dayatıyor.