Silopi ve Cizre’de Sokağa Çıkma Yasağı Süresince ve Yasak Kalktıktan Sonra Geri Dönüşlerde Kadın ve Çocukların Yaşamış Olduğu Psiko-Sosyal Süreçlere Yönelik Araştırma Raporu

13/05/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği

19 Şubat 2016-18 Nisan 2016 tarihleri arasında, GABB ve üye belediyelerde çalışan kadın sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan çalışma grupları ile Şırnak ili Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkma yasakları sırasında ve sonrasında kadın ve çocuklarda yaşanan psiko-sosyal süreçlerin raporlanması amacıyla çalışma yürütülmüştür.
Bu rapor, çatışma yaşanan ilçelerde sokağa çıkma yasağı ve sonrasında kadınların ve çocukların etkilenme düzeyi ile hak ihlallerini içermektedir. Bu raporda ortaya konan verilerin elde edilmesini sağlayan saha çalışmaları, ilçe merkezlerinde sokağa çıkma yasağının kısmen kalktığı zaman dilimlerinde yüz yüze görüşmeler ve mülakat yöntemiyle yapılmıştır. Raporda mülakat yapılanların isimleri doğrudan ifade edilmemiştir.

Çocuklara ilişkin yapılan çalışmalarda, 14 yaşa kadar olan yaş grubu için büyükleri ile diyalog kurulmuş, 14 yaş sonrası için de çocuğun durumu değerlendirilerek diyalog geliştirilmiştir. Çocuklarla ilgili açığa çıkan durum psikolog ve çocuk çalışması yapan uzmanlarla ortak değerlendirilip, sonuç rapora yansıtılmıştır.
Raporda görüşme yapılan kadınların ifade ettikleri kendi cümleleri ile yazılmış, Kürtçe olan diyalogların Türkçe tercümesi yapılmıştır. Görüntülere ilişkin bilgiler fotoğrafların alt kısmında ifade edilmiştir.