Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu (14 Aralık 2015-2 Mart 2016)

29/03/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

ttbcizreYaşanan sokağa çıkma yasaklarının toplum sağlığı üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla 6-7 Mart 2016 tarihinde Cizre’ye ziyaret gerçekleştiren Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası heyetinde Birsen Seyhan (SES Genel Merkezi), Gönül Erden (SES Genel Merkezi), Dr. Mehmet Kaya (TTB Halk Sağlığı Kolu), Dr. Raşit Tükel (TTB Merkez Konseyi), Dr. Süheyla Ağkoç, (TTB Halk Sağlığı Kolu) ve Dr. Şeyhmus Gökalp (TTB Merkez Konseyi) yer almıştır.

Bu ziyarette  ilçede bulunan Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Özel Sağlık Kurumları ziyaret edilmiş; gözlemler ve görüşmeler yoluyla bilgi toplanmıştır.  Ayrıca Cizre Belediye Başkanlığı da ziyaret edilmiş, burada Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile görüşülüp süreçle ilgili bilgiler alınmıştır. Sokağa çıkma yasağının olduğu çatışmalı dönemde zarar gören Cudi, Nur, Sur, Yafes, Dağkapı ve Dicle mahallelerinde saha gözlemi ve halkla görüşmeler yapılmıştır.