Toplumsal Cinsiyet ve Geçiş Dönemi Adaleti Tartışmaları: ICTJ Bellagio Toplumsal Cinsiyet ve Geçiş Dönemi Atölyesinin Düşündürdüklerini Özetleyen Bir Sunuş Denemesi

31/01/2015
İlgili dosyayı indir

Discussion Lines on Gender and Transnational Justice: An Introductory Essay Reflecting on the ICT Bellagio Workshop on Gender and Transitional Justice

Vasuki Nesiah

Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi (ICTJ)

 

ICTJ Toplumsal Cinsiyet Programı,  geçiş dönemi adaleti alanında şu ana kadar varlık gösteren feminist yaklaşımların bir envanterini çıkartmak ve eleştirel feminist yaklaşımların, alanın entelektüel sınırlarını ve yerleşik pratiklerini nasıl dönüştürebileceğini değerlendirmek amacıyla bir seminer organize etti. Bu yazı bu seminerin üzerine yazıldı.