Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum

02/12/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks

momerandumtr“Bu memorandum, kısa bir girişi takiben, birinci kısmında (I), hem sokağa çıkma yasaklarının hem terörle mücadele operasyonlarının yasallığı ve orantılılığı dahil olmak üzere, sokağa çıkma yasaklarının Türkiye’nin güneydoğusundaki uygulamasını gözden geçirmektedir. Ardından, ikinci kısım (II), doğrudan sokağa çıkma yasaklarının bir sonucu olarak ortaya çıkanlar ile güvenlik güçlerinin tutumlarına bağlı ağır insan hakları ihlalleri iddiaları da dahil olmak üzere, güneydoğudaki sokağa çıkma yasaklarının ve son terörle mücadele operasyonlarının neden olduğu insan hakları ihlallerini incelemektedir. Üçüncü kısım (III), önce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nden doğan ilkeler ve standartlara, ardından Türkiye’deki sistemin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM veya Mahkeme) ile Komiser tarafından saptanmış olan eksikliklerine ve son olarak da, sokağa çıkma yasakları ve terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili soruşturmaların etkililiği konusundaki belirli bulgulara dayanarak etkili soruşturmalar yapma ihtiyacı ile cezasızlık riskini incelemektedir. Dördüncü kısım (IV) telafi yolları ve tazminat gereğini ele almakta olup, bu kısmı Komiser’in vardığı sonuçlar ve tavsiyeleri takip etmektedir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu memorandumda yer verilen bilgiler Komiser’in Nisan ayındaki ziyareti sırasında elde edilmiştir.”