Di Çarçoveya Kêşeya Kurdî û Aştiya Siyasî De Parkirina Hêzê û Nenavendîtî

06/07/2022
Belgeyê daxin

2021

Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet

Cuma Çîçek

Zana Farqînî

Ev rapor, weşana yekemîn ya seriya lêkolînê ye ku em ê di mijarên cuda yên derheqê di kêşeya kurdî de avakirina aştiya siyasî biweşînin. Lêkolîna yekem ya serîyê ku ji alîyê akademîsyen Cuma Çîçek ve hatiye nivîsîn, li ser bergeha keşeya kurdî de mijara parvekirina hêz û aşitiya siyasî disekine. Rapor, bi pirsên “Di çarçoveya parkirina hêzê de nenavendîtî, di kêşeya kurdî ya Tirkiyê de dikare aşitiya siyasî pêk bîne?’’ û “Di bergeha parkirina hêzê de nenavendîtî, ji bilî kêşeya kurdî çi ehd dike?’’ sînor û derfetên nenavendîtiyê, bi navendîkirina Pêvajoya Çareseriyê ya 2013-2015an û piştî wê nîqaş dike.

Hûn raporê dikarin ji vê derê bixwînin.