Li Tirkiyeyê Lêgerîneke Heqîqetê ya Aştiyane û Rarûbûna Bi Nijadperestiyê Re

06/08/2022
Belgeyê daxin

2021

Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme

Nesrîn Uçarlar

Zana Farqînî

Rapora ku ji aliyê Nesrîn Uçarlarê ve hatiye nivîsîn, weşana duyem ya seriya lêkolînê ye ku em ê di mijarên cuda ên di derheqê kêşeya kurdî de avakirina aştiya siyasî biweşînin. Ev lêkolîn, bala xwe dide ser lêgerîna heqîqeta aştiyane ya di serdema piştî heqîqetê de û qeyran, parastin, xebat û avakirina rejîma heqîqetê ya li Tirkiyeyê vedikole. Rapora ku dide pey şopa têkîliya di navbera nijadperestî û rejîma heqîqetê, li dij baweriya berbelav ku li Tirkiyê nijadeperestî tune ye, li ser xalên krîtîk ên pêvajoya çareserî û rarûbûna rabirdûyê disekine.

Hûn raporê dikarin ji vê derê bixwînin.