Neden #Adalet, #Hakikat, #Tazminat, #Reform ve #Hafıza?

sticker-görseli

Kampanyamız #90larlaYÜZLEŞMEKiçin çerçevesinde siyasi parti ve milletvekili adaylarına yönelik hazırladığımız politika öncelikleri ve önerilerimiz aynı zamanda kampanyamızda görselleştirdiğimiz Geçiş Dönemi Adaleti’nin 5 mekanizmasını referans almaktadır.

Geçiş Dönemi Adaleti Nedir?

Geçiş dönemi adaleti sistemli ve yaygın insan hakları ihlallerine verilen bir yanıttır. Mağdurların tanınmasını, barış, uzlaşma ve demokrasi imkanlarının geliştirilmesini amaçlar. Geçiş dönemi adaleti özel bir adalet biçimi değil, adaletin, yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemin ardından kendi kendisini dönüştürmekte olan toplumlara uyarlanmış halidir. Kimi durumlarda bu dönüşümler aniden olur, bazılarında ise yıllarca sürer.

Bu yaklaşım 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında, daha çok Latin Amerika ve Doğu Avrupa’daki siyasi değişimlerin ve bu bölgelerdeki adalet taleplerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. O yıllarda insan hakları aktivistleri ve diğerleri eski rejimlerin sistemli ihlallerini gündeme getirmek, ancak bunu sürmekte olan siyasi dönüşümleri tehlikeye atmaksızın yapmak istediler. Bu değişiklikler yaygın şekilde “demokrasiye geçiş” olarak adlandırıldığından, yeni gelişen bu disiplinlerarası alana da “geçiş dönemi adaleti” ismi verildi.

Buradaki devletler geçiş dönemi adaletinin temel yaklaşımlarının çoğunu benimsediler. Bunlar şu girişimleri kapsamaktadır:

  1. Yargılamalar ve Adaletin Tesisi
  2. Hakikat Arayışı ve Hakikat Komisyonları
  3. Hafızalaştırma Çalışmaları
  4. Tazminat Programları
  5. Yapısal Reformlar