Cizre Raporu (Tam Metin)

20/04/2016

hdpozetHalkların Demokratik Partisi  tanık ifadelerine başvurmak yoluyla yaşanan hak ihlalleri ve vahşeti tespit etmek, belgelemek ve raporlamak amacıyla saha çalışması yapmak üzere meslekleri avukat, sosyolog, gazeteci ve siyaset bilimci olan HDP bünyesinde çalışan 4 kişiyi görevlendirmiştir. Bu ekip, Cizre için “operasyonlar bitmiştir” açıklamasından sonra çalışmalarını yoğunlaştırmış, gün gün medya taraması yaparak hafıza tazeleyerek, kişi, tanık, kurum ve meslek görüşmeleri için ayrı ayrı yarı yapılandırılmış görüşme yönergelerini hazırlamıştır. Görüşme yönergelerinin hazırlanmasında HDP’nin günlük enformasyon raporlarından da faydalanılmıştır.

3 Mart 2016 günü Cizre’ye giriş yapan saha ekibi 10 gün boyunca ilçede kalmış, sağlık, eğitim, barınma, ulaşım, ibadet vb. hakları engellenmiş olan kişilerle toplam 76 yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir.  33’ü meslek ve kurum görüşmesi, 43’ü kişi ve tanık görüşmesi olan bu görüşmelerin tamamına yakını ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır.

Bu rapor 14 Aralık 2015-02 Mart 2016 arası 79 gün süren ve Cizre’ye tüm girişlerin kapatıldığı döneme odaklanmaktadır. Çalışma ekibi yapılan görüşmeler ve izlenimler sonrası Cizre ablukasını 3 kritik döneme ayırmış ve raporu bu dönemleri baz alarak yazmıştır.

Raporda çalışma grubunun sahada çektiği fotoğrafların yanı sıra, DİHA muhabiri Cihan Ölmez, fotoğrafçı Ferhat Arslan, Mürsel Çoban, Reşad Ayaz ve Ubeydullah Hakan’ın fotoğrafları kullanılmıştır.