Hafızalaştırma ve Demokrasi: Devlet Politikaları ve Sivil Eylemler

31/01/2015
İlgili dosyayı indir

2007

Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action

Sebastian Brett, Louis Bickford, Liz Ševčenko, Marcela Rios

"Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action" Konferansı, International Coalition of Historic Site Museums of Conscience

Hafızalaştırma toplumsal hafızayı canlı tutmaya yönelik eser ve etkinliklerin yaratılma sürecidir. Toplumsal hafızayı canlı tutmaya yönelik eser ve etkinlikler, geçmişte olan ve kamusal mekanlarda vuku bulan olayları temsil eden fiziksel öğeler veya etkinlikleridir. Amaçları insanlarda belirli bir tepki ya da tepkiler dizisi uyandırmaktır. Uyandırılmaya çalışılan tepkiler arasında temsil edilen olayın ya da insanların kamuoyunda kabul görmesini sağlama; kişiyi düşünceye ve yas tutmaya sevketme, geçmişte olmuş bir şeyle ilgili gurur öfke ya da üzüntü hissi uyandırma, ya da merak ve öğrenme arzusu uyandırma sayılabilir. Bu makalede hafızalaştırma projelerinin demokrasi kültürünün gelişimine sağladığı katkı incelenmektedir.