Hakikat Komisyonları – Çatışma Sonrası Toplumlarında Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Araçları

01/02/2015
İlgili dosyayı indir

2006

Rule-of-Law Tools for Post Conflict States: Truth Commissions

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

 

Birleşmiş Milletler adına Türkçe’ye kazandırılan bu rehber hakikat arama mekanizmalarından olan hakikat komisyonlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin somut öneriler içermektedir.