İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlarda Kamu Görevliliğine Kısıtlama Getirilmesi: Arjantin Deneyimi

01/02/2015


2012

Criminal Prosecution in the Search for Justice

Leonardo Filippini

Making Justice, CELS ve ICTJ

CELS ve ICTJ’in beraber 2011 yılında çıkardığı Hacer Justicia (Making Justice/Adaleti Gerçekleştirmek) Arjantin’de askeri diktatörlük döneminde (1976 – 1983) işlenen insanlığa karşı suçların yargılanması deneyimini anlatıyor. Farklı yazarlar tarafından yazılmış yedi makalenin bulunduğu bu kitap İngilizce’ye de çevrildi.

Kitabın makalelerinden Diego R. Morales’in yazdığı “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlarda Kamu Görevliliğine Kısıtlama Getirilmesi: Arjantin Deneyimi”, bü ülkedeki devlet terörü ile bağlantılı bireylerin demokratik rejimde kamu görevinde kalıp kalmayacaklarına dair önlemlerin Arjantin’de nasıl uygulandığı noktasına odaklanıyor ve çeşitli etmenlerin, paydaşların, ortakların bu amaca yönelik etkilerinin üzerinde duruyor.