Kıbrıs Barış Müzakerelerindeki “Ötesi”: Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Basınındaki “Biz-Onlar” Kurgusu

18/01/2022
İlgili dosyayı indir

2018

The ‘Others’ in Peace Talks: Representation of ‘Us’ and ‘Them’ in the Turkish-Cypriot and Greek-Cypriot Press

Christophoros Christophorou, Sanem Şahin

Sebastian Heuer

Kıbrıs’ta ulusal liderler adanın her iki tarafındaki siyasi ve kamusal yaşam üzerinde her zaman önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu durum, özellikle Kıbrıs Sorununun çözümü için gösterilen çabalar kapsamında gözlemlenebilir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, Kıbrıs Türk toplumunun lideri Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum toplumunun lideri Tassos Papadopulos’un birbirine düşman iki homojen millet fikrine dayanan mono-etnik bir milliyetçilikten beslenen politika ve eylemlerinin (Anastasiou 2007: 191) 2004 yılında BM tarafından Kıbrıs için hazırlanan çözüm planının başarısızlıkla sonuçlanmasındaki kilit rolüne dikkat çekilir (Christophorou 2005). Bu girişimin başarısızlığının tek başına liderlerin eylemleriyle açıklanıp açıklanamayacağına bakılmaksızın, söz konusu dönem bize iki toplumdaki liderlerin adada bir çözümün bulunması için girişilen uluslararası ve diplomatik inisiyatiflerde oynadıkları kritik role dair önemli ipuçları verir.