Şırnak İli Silopi İlçesi İnceleme ve Gözlem Raporu (14 Aralık 2015-19 Ocak 2016)

04/02/2016

silopimazlumderBu rapor, Şırnak Valiliği tarafından 14 Aralık 2015 ve 19 Ocak 2016 tarihleri arasında 37 gün kesintisiz devam ettirilen sokağa çıkma yasakları boyunca Silopi’de gerçekleşen hak ihlalleri ve oluşan tablo yerinde incelenerek, gözlem ve tanıklıklara dayanarak oluşturulmuştur.

MAZLUMDER Çatışma İzleme ve Çözüm Grubu tarafından oluşturulan heyette  Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat ÖZDİLİ, Fethi TAPAÇ, Şanlıurfa Şube Başkanı Fatih KANLIPIÇAK ile Şırnak Şube Üyesi Abdurrahim GÜNEŞ yer almış; heyet 4 Şubat 2016 tarihindeki ziyaretinde  kayıtlar ve görüntüler eşliğinde görüşmelerini gerçekleştirilmiştir.