Sokağa Çıkma Yasakları ve Yaşamını Yitiren Siviller Bilgi Notu (16 Ağustos 2015-20 Nisan 2016)

20/04/2016

tihvbilginotu12 Aralık 2015 tarihinden beri sokağa çıkma yasakları ve sivillere dönük yaşam ihlalleri hakkında bilgi notları ve tablolarla süreci anlaşılır kılmaya çalışan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın dönemsel olarak güncellediği bilgi notlarının en sonuncusu 20 Nisan 2016 tarihli bu bilgi notudur.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin, sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı tarih itibariyle düzenli olarak Günlük İnsan Hakları Raporları ve dönemsel olarak bilgi notları biçiminde kamuoyunun bilgisine sunduğu bu veriler basın taraması, ilgili kamu kurumlarının resmi web siteleri, tanık ve avukat anlatımları, görüntü kayıtları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin raporları ve başvurulan tanıklıkları vb. araçlar vasıtasıyla derlenmekte; yargı kararları da dahil olmak üzere incelenerek kesinleştirilmekte veya ispatlanmadığı ölçüde iddia olarak kalıp hak ihlalleri bilançosundan çıkarılmaktadır.

Merkez ayrıca sokağa çıkma yasaklarına ilişkin ayrıntılı tablolarla da yasakların nerede ve ne kadar süre dahilinde devam ettirildiğini görünür kılmaya çalışmaktadır.

Ayrıca Hafıza Merkezi’nin bu verilerle hazırladığı interaktif tablolar için tıklayınız.