Sur’da Yıkımın İki Yüzü: Kentsel Dönüşüm ve Abluka

30/03/2016
İlgili dosyayı indir

2016

Serhat Arslan, Derya Aydın, Hakan Sandal, Güllistan Yarkın

ZAN Sosyal, Siyasi ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü

zanrapor“Diyarbakır’ın Sur İlçesinde Kentsel Dönüşüm ve Abluka İlişkisi” analiz etmek amacıyla hazırlanan rapor, sokağa çıkma yasaklarından/ablukadan kaynaklı mekânsal yıkımın sonuçlarından biri olarak kentsel dönüşüme odaklanıyor.

İlk Mart-Nisan 2015’te, ikinci aşaması ise Temmuz-Ağustos 2015’te olmak üzere, 39 kişi ile yapılan derinlemesine mülakatlar ve odak grup görüşmeleri ile 287 ev ve 17 işyeri ile (1619 kişi) yapılan anket çalışmasına dayandırılan veriler yıkım ile kamulaştırma  arasında doğrudan bir ilişki kurulamasa da  Sur’daki devlet politikalarının bir bütün olarak ve farklı katmanları hesaba katılarak anlaşılabileceğine işaret etmektedir.