Türkiye’de Koruculuk Sistemi: Zorunlu Göç ve Geri Dönüşler [Göç-Der]

01/02/2015

 

Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der), bu raporunda, koruculuk sisteminin etkilerini ve koruculuk sisteminden kaynaklı sorunların çözüme ilişkin önerilerini paylaşıyor. Raporun genelinde zorunlu göç ve geri dönüşler çerçevesinde koruculuk sistemi ele alınıyor.

Zorla yerlerinden edilen insanların koruculuk baskısını ya da dayatmasını birincil sebep olarak göstermesine dikkat çekilen raporda geri dönüş meselesinde öncelikli talebin koruculuk sisteminin lağvedilmesi olduğunun altı çiziliyor.

PDF İndir