2015-2016 Faaliyet Raporumuz çıktı!

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi 2015-2016 Faaliyet Raporu, bu yıllar içerisinde yürüttüğümüz faaliyet ve etkinliklerin dökümünün yanı sıra ilk üç yılında zorla kaybedilenler odaklı süren çalışmalarımızı değişen siyasi bağlam içerisinde nasıl geliştireceğimiz ve sivil alanın daralmasına yol açan çatışmalı süreci kurumsal olarak nasıl karşılayacağımıza ilişkin iç tartışmalarımızı da görünür kılan bir içerikte hazırlandı.

Hafıza Merkezi’nin tüm programlarında çalışan ekip arkadaşlarımızla ortaklaşa bir ürün olmasını gözettiğimiz formatıyla faaliyet raporumuz, bu iki yılda belgeleme ve hafızalaştırma çalışmaları için geliştirdiği yöntemler, cezasızlıkla mücadelede hukuksal verilerin analizi ve dava izleme deneyimini öne çıkarması, savunuculuk faaliyetlerinde ise yeni anlatım biçimleri gibi başlıklar altında Hafıza Merkezi’nin arayışlarını resmediyor.

* Raporun tamamı için tıklayınız.