Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
27.10.2022

Gençlere çağrı: Gelin, geleceği birlikte savunalım

<< TÜM HABERLER

Hafıza Merkezi olarak gençlere yönelik yeni atölye programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerin insan hakları mücadelesine katılımını gençlerle beraber tartışacağımız programa yaşları 18 ile 25 arasında değişen katılımcı adaylarının başvurularını bekliyoruz.

Başvurmak için tıklayın.

Son tarih: 10 Kasım 2022 Perşembe

Sivil toplum, insan hakları ve gençlik

Türkiye sivil toplumunun yüzde 3,3’ü savunuculuk alanında faaliyet gösteriyor ve üyelerinin sadece yüzde 13,6’sı 30 yaşın altında, yine sadece yüzde 22’si kadın. Tüm sivil toplumda, yöneticilerin yüzde 86’sı erkek. Sayılar bize sivil toplumun ağırlıklı olarak erkek ve orta yaş üzerinde olduğunu söylüyor. Görülüyor ki, hak temelli çalışan kurumlar giderek yaşlanıyor. Hafıza Merkezi olarak kısa süre önce gençlerle yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını açıkladık. İsveç Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’yle birlikte yürüttüğümüz, Gençlerin İnsan Hakları Algısı araştırması da benzer bir sonucu gösteriyordu: Ne yazık ki gençler sivil topluma ilgisiz… Sadece yüzde 4’ü dernek, yüzde 3’ü vakıf üyesi ya da gönüllüsü. Araştırmanın ortaya koyduğu bu tablo üzerine çıkarmamız gereken dersler olduğu kanısındayız. İnsan hakları hareketi için hak temelli mücadeleler ile gençlerin hayat önceliklerini örtüştürmek, gençlerin farklı ilgi seviyeleri için farklı düzeylerde katılım olanakları yaratmak, üretilen bilgiyi daha erişilebilir kılmak için adımlar atmanın gerekliliğine inanıyoruz. Gençlerle bir tartışma ve iletişim alanı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Gençlik ve İnsan Hakları Atölye Programı

Buradan hareketle, Hafıza Merkezi’nin insan hakları örgüt ve savunucularının desteklenmesi için başlattığı projesi Sessiz Kalma’nın gençlere bir çağrısı var: Gelin, hak temelli sivil toplumun geleceğini birlikte tartışalım, içinde bulunduğu kısıtlılıklara birlikte çözüm arayalım. Bu amaçla, gençlerle bir araya geleceğimiz yeni bir atölye programına başlıyoruz. Dört hafta sürecek program boyunca haklar üzerinden bir tartışma alanı açacak, nasıl angaje oluruz, katılım imkanlarını nasıl genişletiriz, neyi/nasıl değiştirebiliriz gibi sorulara cevap arayacak, sivil toplum ile gençler arasındaki mesafenin nedenlerine bakacak, Türkiye ve dünyadan iyi örnekler üzerinden gençlerle birlikte yeni bir dil arayacağız.

Ne zaman?

Atölyeler 4 hafta boyunca her salı çevrimiçi ortamda yapılacak. İlk atölye 22 Kasım 2022’de düzenlenecek ve her atölye 2 saat sürecek. Atölyeler tamamlandıktan sonra ise atölyelerin sonuçlarını tartışmak, kuşaklar arası bir iletişim ortamı yaratmak, gençleri hak savunucuları ile buluşturmak üzere yüz yüze bir kapanış toplantısı olacak.

Biz ne bekliyoruz?

Tek yönlü değil, etkileşimli olmasını planladığımız atölye çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın haklar alanına ilgili olmasını, çalışmalara düzenli katılımını bekliyoruz. Gençlerden yeni şeyler duymak, onlardan öğrenmek de önemli beklentilerimizden. Koşul olmamakla birlikte, tartışılan başlıklar hakkında kaleme alınacak makalele, röportaj vb içerik üretimlerini teşvik ediyoruz. En büyük umudumuz ise, hemen yarın değilse bile bir gün, atölyelere katılan isimleri sivil toplum gönüllüsü ya da çalışanı olarak aramızda görebilmek.

Siz ne bekleyebilirsiniz?

Atölye programını tamamlayan bir katılımcı,

  • Sivil toplum alanı ile ilgili önemli tartışmaları öğrenmiş,
  • Bu tartışmalarla ilgili fikir/proje üretmiş,
  • Alanında uzman sivil toplum profesyonelleri ve hak savunucuları ile tanışmış,
  • Ortak bir öğrenme ve üretim sürecini deneyimlemiş olacak.

Kapsam

Atölye programının oturum başlıklarını Gençlerin İnsan Hakları Algısı  başlıklı araştırmamızın öne çıkardığı sorun alanları üzerinden şu dört başlıkta şekillendirdik;

  • Dünden bugüne sivil toplum, insan hakları ve gençlik,
  • Zor ve riskli alanlarda gençlerin katılımını düşünmek,
  • Nasıl etki ederiz, nasıl değiştiririz,
  • Yeni bir dil, yeni bir iletişimi kurmak.

Başvuru koşulları

Programa sivil toplum çalışmalarına, özellikle de hak savunuculuğuna heyecan duyan 18-25 yaş arası tüm gençler başvurabilir. Başvuru için kişisel bilgilerinizi ve atölye programına katılma motivasyonunuzu belirteceğiniz başvuru formunu doldurmanız yeterli.

Başvurmak için son tarih 10 Kasım Perşembe.

Başvurmak için tıklayın.