Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
26.09.2013

Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet

<< TÜM HABERLER

Bildiri Çağrısı
Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Genç Araştırmacılar Konferansı

25-27 Nisan 2014, İstanbul
Sabancı Üniversitesi, Karaköy Minerva Palas

20.yüzyıl savaşlar, soykırımlar ve diğer siyasal şiddet türlerinin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu yüzyıl aynı zamanda feminist ve LGBTQI toplumsal hareketlerinin küresel boyutta mücadele verdiği ve kuramlar geliştirdiği bir döneme de tekabül etmektedir.Bazılarının “hafıza patlaması” olarak nitelendirdiği bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, bu konferans savaşların, soykırımların ve diğer siyasal şiddet türlerinin nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet merceği altında incelemeyi amaçlamaktadır.Konferansın ele alacağı ana sorular aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şöyledir:

 • Savaşlar, soykırımlar ve diğer siyasal şiddet türleri (toplumsal) cinsiyet ve cinsellik çerçevesinde nasıl farklı anlatılıyor ve temsil ediliyor?
 • Savaş esnasında uygulanan cinsel şiddet (toplumsal) cinsiyet ve cinsellik çerçevesinde nasıl hatırlanıyor ve anlatılıyor?
 • Yazılı, sözlü veya görsel tanıklıklar savaş ve soykırımların hegemonik anlatılarını nasıl pekiştiriyor veya bunlara nasıl karşı çıkıyorlar?
 • Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekânları aracılığıyla savaşlar nasıl hatırlanıyor ve cinsiyetlendiriliyor?
 • Şiddetin etnikleştirilmesi ve ırksallaştırılması toplumsal cinsiyete dayalı hafıza oluşumunu nasıl etkiliyor?
 • Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet türlerini ele alan film, (oto)biyografik metinler, edebiyat ve popüler kültür öğeleri “bireysel/özel” ile “kamusal/ulusal/siyasal” arasındaki ilişkiyi nasıl kavramsallaştırıyor?
 • İnsani müdahaleler, çatışma sonrası süreçler ve geçiş dönemi adaleti nasıl cinsiyetlendiriliyor?
 • Feminist ve LGBTQI hareketleri savaş hakkında yapılan eleştirel bellek çalışmalarına nasıl bir katkıda bulunuyorlar?
 • Feminist çalışmaların savaş, militarizm, soykırım ve bellek çalışmaları üzerinde ne tür etki ve müdahaleleri olmaktadır?
 • Hangi yeni kavram ve teorik çerçeveler (kuir teori, post-kolonyalizm, eleştirel ırk çalışmaları vb.) savaş ve soykırım üzerine yapılan feminist bellek çalışmalarında yeni alanlar açıyor?
 • Günümüzde savaş ve siyasal şiddetin toplumsal cinsiyet hafızasını temel alan ne tür sivil girişimler vardır? Bu girişimler hesaplaşma/yüzleşme süreçlerine dair ne tür öneriler geliştirmektedir? Bu çalışmalardaki zorluklar ve mücadele deneyimleri nelerdir?

Başvurular:

Bu konferans tüm disiplin ve alanlardan genç araştırmacılara açıktır. Yüksek lisans veya doktora tezi üzerinde çalışan öğrenciler veya lisans eğitimini yeni bitirmiş olan bireyler ile genç bağımsız araştırmacılar konferansa başvuru yapabilirler. Bu konferansın temel amacı toplumsal cinsiyet, hafıza ve siyasal şiddet üzerine araştırma yapan gençleri bir araya getirmek ve araştırma, sivil toplum ve aktivizm alanlarındaki farklı deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır. Başvurular İngilizce veya Türkçe yapılabilir.

Konferansta sunum yapmak isteyenler 300 ila 500 kelimelik bildiri özetlerini, en fazla 200 kelimelik bir özgeçmişle birlikte aşağıdaki e-posta adresine göndermelidir.

Konferansın katılım ücreti yoktur. Öğle yemekleri, çay ve kahve tüm katılımcılarımıza sağlanacaktır.

Düzenleme komitesi katılımcıların uygun konaklama bulmalarına yardımcı olacaktır. Sınırlı sayıda konaklama desteği sağlanabilir.Lütfen başvurunuzda konaklama desteği ihtiyacınızı ayrıca belirtiniz.

Son başvuru tarihi 15 Aralık 2013’tür.

Bildiri özetlerini ve sorularınızı şu adrese gönderiniz: younggenderconf@sabanciuniv.edu

Central European University – Sabancı Üniversitesi Ortak Akademik Girişimi Çerçevesinde Düzenlenen geçmiş konferanslar hakkında bilgi almak için: http://myweb.sabanciuniv.edu/genderconf/

Düzenleme Komitesi:

Bürge Abiral

İrem Az

Doğu Durgun

Marhabo Saparova

Ezgi Şeref

Sertaç Kaya Şen