Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< KÜTÜPHANE

Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkanlar ve Sorunlar Üzerine Değerlendirme

Yazar: Ayşe Betül Çelik, Murat Çelikkan, Evren Balta, Nil Mutluer, Levent Korkut

Yayıncı: Türkiye Barış Meclisi

Tarih: 2015

BELGEYİ GÖSTER

 

“Sorunların çözümünün bedeli oldukça ağır olan silahlı mücadeleden ve askeri yaklaşımlardan demokratik ve barışçıl çözüme evirilmesinin pek çok nedeni sıralanabilir. Ancak en önemli unsurlardan birinin bu konuda gösterilen politik irade olduğunu belirtmek gerek. Çünkü dünyadaki her barış süreci gibi Türkiye’deki barış süreci de politik bir kararlılık gerektiriyor ve ülkenin genel politik ortamı içinde şekilleniyor. Bu nedenle siyasal tarafların barışçıl bir çözüm politikasını tercih etmiş olması süreci başlatan en önemli unsur. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi tarafların barış konusunda politik irade göstermeleri görüşmelerden müzakere aşamasına geçişte belirleyici. Ancak müzakere sürecine geçildiğinde sürecin belli bir düzeyde de olsa şeffaflaşması, hem taraflar hem de toplum açısından güven artırıcı önlemlerin uygulanması ve barış sürecinin toplumsallaştırılması sürecin gündelik politik tasarruflardan etkilenmesinin önüne de geçebilecek bir önlem. Barışın hukuki ve toplumsal bir zemine kavuşması, da bu nedenle önemli”

İ Ç İ N D E K İ L E R:

BARIŞ SÜRECİNE GİDEN YOL ……………………………… 2
Murat Çelikkan-Evren Balta -Ayşe Betül Çelik- Nil Mutluer -Levent Korkut

BARIŞ SÜRECİ: MÜZAKERELER VE HUKUK…… 11
Murat Çelikkan-Evren Balta -Ayşe Betül Çelik- Nil Mutluer -Levent Korkut

TOPLUMSAL BARIŞ VE BARIŞ SÜRECİNİN TOPLUMSALLAŞMASI…..21
Ayşe Betül Çelik- Nil Mutluer

BARIŞ SÜRECİNDE İNSANİ GÜVENLİK……. 31
Evren Balta

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE BARIŞ SÜRECİ…..42
Murat Çelikkan

ÇÖZÜM SÜRECİ KRONOLOJİSİ…………….55