Kadınlar İçin Geçiş Dönemi Adaleti Çalışmaları

01/02/2015
İlgili dosyayı indir

2010

A Window of Opportunity? Making Transitional Justice Work for Women

Nahla Valji

United Nations Women

 

Bu politika önerileri içeren kısa rapor, BM Genel Sekreteri’nin hukukun üstünlüğü ve geçiş dönemi adaleti üzerine 2004 yılında yayınladığı rapor doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yargılamalar, hakikat araştırmaları, tazminatlar, ulusal danışmanlıklar ve kurumsal reformlara daha sistematik olarak nasıl dahil edilebileceğine dair pratik önerilerde bulunur.