Peru Hakikat Komisyonu Deneyimi Sonrası Adalet ve Onarımlar

01/02/2015
İlgili dosyayı indir

2007

Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission Peru

Lisa J. Laplante & Kimberly Theidon

Human Rights Quarterly - Volume 29, Number 1, February 2007, pp. 228-250

 

Yazarlar, resmi kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve hayatta kalan mağdurlar için çalışan kurumların, Peru’da hakikat komisyonunun çalışmalarının ertesinde onarımlar için nasıl mücadele verdikleri konusundaki gözlemlerini paylaşıyor ve geçiş dönemi adaletine yönelik önemli teorik varsayımların tahlilini yapıyorlar: resmi bir kuruma hakikati anlatmanın, hayatta kalan mağdurun kendi iyileşme sürecine yardımcı mı yoksa engelleyici mi olduğunu ve mağdurların bu tanıklıkları anlatırken devletten belli taleplerde bulunup bulunmadıklarını inceliyorlar. Yazarlar, tanıklıkların anlatılmasının katartik etkileri olabileceği gibi, bu anlatım sürecinin somut olarak atılacak adımlarla devam ettirilmesi gereğinin altını çiziyorlar.