Pakistan’dan çalışma ziyareti

PakistanCalismaZiyareti-2

Gözaltında Kadınlara Yönelik İşkence ve Kötü Muamele Projesi (EVAW) kapsamında 29 Kasım – 3 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir çalışma ziyareti düzenlendi. EVAW ataerkil sistemin içinde kök salmış kadına karşı şiddeti önlemek için savunuculuk, ayrımcı yasaların değiştirilmesi ve devlet görevlilerinin bilinçlendirilmesini hedefleyen bir proje.

Çalışma ziyareti kapsamında Pakistan’dan gelen aralarında doktor, gazeteci, polis ve sivil toplum aktivistlerinin olduğu dördü kadın altı katılımcı işkencenin önlenmesi ve tedavisi alanında çalışan Türkiyeli kuruluşları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında TİHV, TOHAV, Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu, Taraf Gazetesi, İHD İstanbul Şubesi ve CİSST ziyaret edildi. Yapılan toplantılarda sokakta, polis merkezlerinde ve hapishanelerde yapılan işkencenin çeşitli dönemlerde aldığı biçimler, İstanbul Protokolü’nün oluşturulma süreci, İşkenceye Karşı Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol’ün (OPCAT) getirdiği yenilikler, uygulamadaki güçlükler ve sivil toplumun işkenceye karşı verdiği mücadele konu edildi.

Ziyarete katılan katılımcılar Hafıza Merkezi ofisinde yapılan değerlendirmede ziyaretin genel olarak başarılı bulduklarını ve bundan sonra Türkiyeli insan hakları savunucularıyla daha yakın ilişkilere sahip olmak istediklerini belirttiler.