Rapor lansmanı: Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve COVID-19 Salgını

Lansmana kayıt olmak için tıklayınız.

48 hak temelli örgütün destesteklendiği Haklara Destek Programı* kapsamında Eylem Ertürk tarafından hazırlanan 48 Hak Örgütü Perspektifinden Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve Covid-19 Salgını 2020-2021 başlıklı raporumuz yayımlandı. Rapor lansmanı vesilesiyle 10 Haziran Cuma günü saat 14.00’da çevrimiçi düzenleyeceğimiz panele sivil alanın tüm paydaşlarını bekliyoruz. 

Bu rapor, Haklara Destek dahilinde örgütlerin kapasite gelişim sürecini takip eden proje ekibinin ve rehberlerin gözlem raporlarını ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin daralan demokratik sivil alan ile Covid-19 dönemine  dair ürettikleri çözüm önerilerini bir araya getirdi. Raporda; özellikle son iki yılda salgınla beraber sivil toplum örgütlerini daha da fazla etkileyen kısıtlamalar, bunların çalışma alanına ve hedef kitlelere etkisi, katılımcı örgütlerin deneyimleri ve yereldeki perspektiflere dayanarak ele alındı.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın.
Raporu okumak için tıklayın.

Tarih: 10 Haziran Cuma – 14.00

Açılış Konuşması: Mehmet Ali Çalışkan (YADA Vakfı)

Konuşmacılar:

  • Selen Yüksel (Derin Yoksulluk Ağı)
  • Naci Emre Boran (Tarlabaşı Toplum Merkezi)
  • Bilge Taş (Haklara Destek I Rehberi)

Moderatör: Olcay Özer (Hafıza Merkezi)


*Haklara Destek Programı, “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Artırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe programı kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanıyla Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği ortaklığında 2020-2021’de yürütüldü.