‘Şehirler ve Gizledikleri’ Panel Dizisi Devam Ediyor

Istanbul-panel-photo

25 Nisan 2014’te “Ermenilerin Yitik Kenti İstanbul”u konuşuyoruz.

25 Nisan 2014’te “Ermenilerin Yitik Kenti İstanbul”u konuşuyoruz.

Moderatör: Merve T. İspahani, Columbia Üniversitesi, Tarih Bölümü & CGC | Turkey

Konuşmacılar: Mehmet Polatel (Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü): “Yasaklama ve Müsadere: İstanbul Ermeni Vakıflarının Mülksüzleştirilmesi”

Talin Suciyan (Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü): “İstanbul: Sürgün ya da Panoptikon”

Mehmet Fatih Uslu (İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü): “Ermeni Edebiyatında Kentin Temsili”

“Şehirler ve Gizledikleri” panel dizisi “Sıkışma: Guantánamolar” sergisi kapsamında düzenlenmektedir.

“Hidden Histories of Cities” organized by Columbia Global Centers | Turkey and Studio X Istanbul continues with a panel on “Abandoned City: Istanbul’s Armenian Past” on April 25, 2014

Moderator: Merve T. Ispahani (Columbia University, Department of History, & CGC | Turkey)
Mehmet Polatel (Koç University, Department of History): “Prohibition and Confiscation: Dispossession of Istanbul Armenian Foundations”

Speakers:
Talin Suciyan (Ludwig-Maximilians-University Munich, Institute for Middle Eastern Studies): “Istanbul: Exile or Panopticon”

Mehmet Fatih Uslu (Istanbul Şehir University, Department of Turkish Language and Literature): “Urban Representations in Armenian Literature”

The “Hidden Histories of Cities” panel series is being organized within the context of the “Compressed: Guantánamos” exhibition.

İngilizce – Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. / Turkish and English simultaneous translation will be available.

Hafıza Merkezi’nin ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Şubesi katkılarıyla / With the support of the Truth Justice Memory Center and Friedrich Ebert Stiftung Association Turkey