Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
11.02.2019

Seçilmiş Kaynakça: Belgelemenin Temel Metinleri

<< TÜM HABERLER

Belgelemenin Temel Metinleri

Agamben, Giorgio. Tanık ve Arşiv. Auschwitz’den Artakalanlar. Ankara: Dipnot, 2010.

Ahıska, Meltem. “Kayıp Annelerinin Şiddete Tanıklığı.” Amargi, no.2 (2006): 22-24.

Amery, Jean. Suç ve Kefaretin Ötesinde. Alt Edilmişliğin Üstesinden Gelme Denemeleri. İstanbul: Metis, 2015.

Arendt, Hannah. Kötülüğün Sıradanlığı. Adolf Eichmann Kudüs’te. İstanbul: Metis, 2008.

Azoulay, Ariella. “Potansiyel Tarih: Şiddet Üzerinden Düşünmek.” Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele içinde (der. Ve çev.) Duygu Doğan, Sidar Bayram. Demos Yayınları, 2018.

Bickford, Louis, Patricia Karam, Hassan Mneimneh ve Patrick Pierce. “Hakikati Belgelemek”, International Center for Transitional Justice, 2009. – https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2015/02/ICTJ_HakikatiBelgelemek_pb2009.pdf

Derrida, Jacques. Archive Fever: A Freudian Impression, Chicago&London: University of Chicago Press, 1996.

Every Casualty. Çatışma Kayıplarını Belgeleme Standartları. (çev.) Özlem Kaya. Hakikat Adalet ve Hafiza Çalışmaları Derneği Yayınları, 2018 – https://hakikatadalethafiza.org/kaynak/catisma-kayiplarini-belgeleme-standartlari/

Felman, Shoshana. “In an Era of Testimony: Claude Lanzmann’s Shoah.” Yale French Studies, no. 79 (1991): 39-81.

Gatti, Gabriel. “The Detained-Disappeared: Civilizational Catastrophe, The Collapse of Identity and Language.” RCCS Annual Review Online 3, (2011). http://rccsar.revues.org/270.

_____________. Surviving Forced Disappearance in Argentina and Uruguay. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Halbwachs, Maurice. Kolektif Bellek. İstanbul: Pinhan, 2018.

Harris, Verne. “Arşiv Kesiti: Arşivlerde Toplumsal Hafızanın İnşası ve Apartheid’dan Demokrasiye Geçiş.” Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele içinde (der. Ve çev.) Duygu Doğan, Sidar Bayram. Demos Yayınları, 2018.

Huridocs. Community Discussion: Best practices for digitalising documents – https://huridocs.org/2017/01/community-discussion-best-practices-for-digitizing-documents/

Huridocs. Community Discussion: Holistic security in practice – https://huridocs.org/2017/03/community-discussion-holistic-security-in-practice/

Huridocs. Uwazi Demo: Watch the recording – https://huridocs.org/2018/09/uwazi-demo-friday-21-sept-2018/

Huridocs. Documentation Knowledge Database – https://doc-resources.uwazi.io/en/

Huridocs. Uwazi Portfolio – Uwazi kullanan kurumlar – https://www.uwazi.io/portfolio/

Levi, Primo. Boğulanlar Kurtulanlar. İstanbul: Can, 2016.

Leydesdorff, Selma, Luisa Paserini ve Paul Thompson. Gender & Memory. New Brunswick ve Londra: Transaction Publishers, 2009.

Neyzi, Leyla. “Ben Kimim?” Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik. İstanbul: İletişim, 2013.

Nichanian, Marc. Edebiyat ve Felaket. İstanbul: İletişim, 2011.

­­­­­­­­­_____________. “Catastrophic Mourning.” Loss. The Politics of Mourning içinde, (der.) David L. Eng ve David Kazanjian, 99-125. Berkeley, Los Angeles ve Londra: University of California Press, 2003.

Nora, Pierre. Hafıza Mekanları. Ankara: Dost Kitap, 2006.

Peterson, Trudy Huskamp. Final Acts: A Guide to Preserving the Records of Truth Commission. Woodrow Wilson International Center for Scholars and The Johns Hopkins University Press, 2005. – https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf

Sarlo, Beatriz. Geçmiş̧ Zaman. Bellek Kültürü̈ ve Özneye Dönüş̧ Üzerine Bir Tartışma. İstanbul: Metis, 2012.

Seni, Nora. “A breakdown of memorial processes in Turkey,” Bystanders, Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and The Shoah içinde, (der.) C. Guttstadt, T. Lutz, B.Rother ve Y. San Román, Berlin: Metropol Verlag & IHRA, 2016, 289-300.

Thomson, Alistair. “Four Paradigm Transformations in Oral History.” The Oral History Review 34, no. 1 (2007): 49-70.

Özyürek, Esra (der.) Hatırladıklarıyla ve Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hafızası. İstanbul: İletişim, 2001.

Trouillot, Michel-Rolph. Geçmişi Susturmak. İstanbul: İthaki, 2015.

Weld, Kirsten. “Guetemala’nın Arşiv Savaşları: Belgeleme, Mobilizasyon, Adalet.” Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele içinde (der. Ve çev.) Duygu Doğan, Sidar Bayram. Demos Yayınları, 2018.

Wieviorka, Annette. The Era of the Witness. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

Witness. Activists’ Guide for Archiving Video – https://archiving.witness.org/archive-guide/

Hukuksal Belgeme

Ağtaş, Özkan ve Bişeng Özdinç. Hakikat ve İnsan Hakları. Ankara: Dipnot, 2012.

Alpkaya, Gökçen. “Kayıplar Sorunu ve Türkiye.” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50, no. 3-4 (1995): 31-65.

Avrupa Konseyi. “Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması.” Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları, Strazburg, 2013.

von Benda-Beckmann, Franz, Keebet von Benda-Beckmann ve Julia Eckert. Rules of Law and Laws of Ruling: On the governance of Law. . Farnham, Surrey,: Ashgate, 2009.

Campbell, Kirsten. “The Laws of Memory: The ICTY, the Archive, and Transitional Justice”, Social & Legal Studies, Vol 22, Issue 2, 2013, 247–269.

Çalı, Başak. “The Logics of Supranational Human Rights Litigation, Official Acknowledgment, and Human Rights Reform: The Southeast Turkey Cases before the European Court of Human Rights, 1996–2006.” Law & Social Inquiry 35, no 2 (2010): 311–337.

Daniela Accatino ve Cath Collins. “Hakikat, Kanıt, Hakikat: Ulusal İnsan Hakları Davalarında Tanıklık, Arşiv ve Teknik Verilerin Kullanımı.” Journal of Human Rights Practice, Volume 8, Issue 1, 1 February 2016, 81–100. http://failibelli.org/wp-content/uploads/2017/01/Accatino-Collins_Hakikat-kanit-hakikat.pdf.

Elçi, Tahir. “Yakın Geçmişte İnsan Haklarının Ağır İhlallerini Soruşturma(ma) Sorunu.” Geçmişle Yüzleşme ve Mevcut Davalar içinde, (der.) Levent Pişkin, 10-14. İstanbul: TESEV, 2012.

Garibian, Sévane. “Hayaletler de Ölür, ‘Hakikat Hakkı’ yoluyla Kaybetmelere Karşı Durmak ve Arjantin’deki Hakikat Yargılamaları (Juicios por la Verdad).” Journal of International Criminal Justice, Volume 12, Issue 3, 1 July 2014, 515–538. http://failibelli.org/wp-content/uploads/2016/02/S%C3%A9vane-Garibian-Hayaletler-de-Olur.pdf.

Huridocs. Webinar on Casebox for the Namati Legal Empowerment Network – https://huridocs.org/2017/01/webinar-on-casebox-for-the-namati-legal-empowerment-network/

International Committe of Red Cross. “What is the difference between IHL and human rights law?” https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law.

Jaspers, Karl. Suçluluk Sorunu. İstanbul: İthaki, 2015.

Keller, Helen. and Corina Heri. “Zorla Kaybetme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: ‘Sükuttan Bir Duvar’, Olguları Tespitte Zorluklar ve ‘Yıkıcı Karşıt’ Olarak Devletler”, Journal of International Criminal Justice, 12 (2014): 735-750. – http://failibelli.org/wp-content/uploads/2015/10/Helen-Keller-Zorla-Kaybetme-ve-Avrupa-%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-Mahkemesi.pdf.

Mowbray, Alastair. The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights. Oxford Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.

Orakhelashvili, Alexander. “Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights.” EJIL 14, no. 3 (2003): 529–568.

Shelton, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. New York: Oxford University Press, 2015.

Schuppli, Susan. “Kanıtlar Arasına Girmek: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Kayıtlarının Çapraz Sorgusu.” Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele içinde (der. Ve çev.) Duygu Doğan, Sidar Bayram. Demos Yayınları, 2018.

Smis, Stefaan. Convergences and Divergences Between International Human Rights, International Humanitarian and International Criminal Law. Intersentia, 2018.

Patel, Ian. “Tanıklık ve Tanıklık Analizinin İnsan Hakları Savunusu ve Araştırmasındaki Rolü.” State Crime Journal, Vol. 1, No. 2 (Autumn 2012): 235-265. http://failibelli.org/wp-content/uploads/2015/10/Ian-Patel-Taniklik-ve-taniklik-analizinin-insan-haklari-savunmasindaki…pdf.

Peterson, Trudy Huskamp. “Temporary Courts, Permanent Records”, History and Public Policy Program Occasional Paper, 2008, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/TCPR_Peterson_HAPPOP02.pdf.

Pérez, Juan Pablo ve León Acevedo. “The Close Relationship Between Serious Human Rights Violations and Crimes Against Humanity: International Criminalization of Serious Abuses.” Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volume 17, 2017, 145-186. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870465417300326.

Skinner, Stephen. Lethal Force, the Right to Life and the ECHR: Narratives of Death and Democracy. Hart Publishing, 2019.

Stepakoff, Shanee, G. Shawn Reynolds, Simon Charters ve Nicola Henry. “Niye Tanıklık Yapılır? Sierra Leone’deki Savaş Suçları Mahkemesi’nde Tanıkların Kanıt İletme Nedenleri.” International Journal of Transitional Justice, Volume 8, Issue 3, 1 November 2014, 426–451. http://failibelli.org/wp-content/uploads/2016/06/Niye_taniklik_yapilir.pdf.

Uluslararası Hukukçular Komisyonu. “Uygulayıcı Rehberi No.9: Zorla Kaybetme ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar.” http://failibelli.org/wp-content/uploads/2017/12/Hafiza-Merkezi-ICJ-Ceviri.pdf.

Vermeulen, Marthe Lot. Enforced Disappearances. Determining State Responsibility Under the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Cambridge: Intersentia, 2011.

Vitkauskaite-Meurice, Dalia, and Justinas Zilinkas. “The Concept of Enforced Disappearance in International Law.” Jurisprudence 2, no. 120 (2010): 197-214.

“What is International Criminal Law?” https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-2-what-is-intl-law2.pdf.

“What is International Humanitarian Law?” https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.